SGP wil serieuze aanpak veiligheid N59

21 juni 2018

Met de ondertekening van een bestuursovereenkomst door de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 9 maart 2018 een belangrijke volgende stap gezet in de aanpak van de N59 op Goeree-Overflakkee. In totaal is ca. 16 miljoen vanuit de gemeente, provincie en rijk beschikbaar. De weg wordt, aldus de overeenkomst, verkeersveiliger en duurzamer. De maatregelen zouden voor de zomer worden vastgesteld.

Tijdens een informatieavond over de N59 op woensdag 13 juni jl.is gesproken over de mogelijke aanpak van de N59. Helaas ontvingen we geen concrete maatregelen die de weg veiliger zouden maken, sterker nog: doorstroming en technische middelen lijken belangrijker dan veiligheid. De SGP-fractie is hierin teleurgesteld en maakt zich zorgen over de voortgang van dit traject.
Raadslid P.C. Grinwis formuleerde de volgende vragen:

  • Wat is nu de status van het project?
  • Deelt het college de mening van de SGP-fractie dat in de eerste plaats het beschikbare budget ingezet dient te worden voor verbetering van de veiligheid?
  • Op welke manier denkt het college het proces te kunnen bijsturen, zodat wel de juiste keuzes worden gemaakt?
  • Als de veiligheid onvoldoende wordt geborgd, is het college dan nog steeds voornemens om de gemeenteraad voor te stellen bij te dragen aan dit project?
  • 20180620 Schriftelijke vragen – aanpak N59 (pdf)