Inwerkbijeenkomst gemeenteraad en dorpsraden

13 juli 2018

Kennismaken, wederzijdse verwachtingen, de onderlinge relatie en rolinvulling, onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de bijeenkomst vanuit het inwerkprogramma van de raad, onlangs in de raadzaal. Hierbij waren vertegenwoordigers van de eilandelijke dorpsraden en de raadsfracties aanwezig om met elkaar informatie uit te wisselen en in gesprek te gaan.

Na de opening door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, brachten de woordvoerders van de dorpsraden hun actualiteiten naar voren. Naast een korte introductie over hun eigen dorp of buurtschap en het benoemen van successen, informeerde men de gemeenteraadsleden ook over de zaken die momenteel de aandacht vragen.

Waardering
Aansluitend stelden de woordvoerders van de raadsfracties zichzelf en hun fractieleden voor. Daarbij uitte men grote waardering voor het werk van de dorpsraden. De dorpsraden werden ‘de ogen en oren van de inwoners’ genoemd. Ook benoemde een fractie de belangrijke rol die de dorpsraad heeft bij het betrekken van de inwoners bij zaken die spelen in de directe leefomgeving. Uit deze kennismakingsronde bleek al meteen de passie voor de leefbaarheid op het eiland die de raadsleden en leden van de dorpsraden met elkaar delen.

Verdieping
In de discussie in groepjes die vervolgens op het programma stond, kon men nader kennismaken en dieper ingaan op bepaalde zaken. Hierbij werd gesproken over de onderlinge verwachtingen en rollen, en op welke manier men hieraan invulling kan geven. Ook werkte men gezamenlijk aan een lijst met thema’s die in alle kernen op het eiland spelen. Hiermee kan men in de toekomst gezamenlijk aan de slag.

Afsluiting door wethouder Bruggeman
Wethouder Berend Jan Bruggeman, die het onderwerp leefbaarheid in de kernen in zijn portefeuille heeft, sloot de bijeenkomst af. Hij gaf aan dat de dorpsraden trots zijn op hun dorp en de samenwerking zoeken, ook met andere partijen.