SGP-jongeren lieten scholieren debatteren over fictieve onderwerpen

7 juli 2018

MIDDELHARARNIS – “We kunnen het Haringvliet misschien leegpompen en daar een landingsbaan maken. Dan hoeft er geen landingsbaan in de natuur.’’ De boerenpartij is aan het woord in de raadszaal van Goeree-Overflakkee. Scholieren uit groep 8 van verschillende basisscholen op het eiland kruisen de degens in het schooldebat, georganiseerd door de SGP-Jongeren en gefaciliteerd door de gemeente Goeree-Overflakkee.

De kinderen worden welkom geheten door de voorzitter van de SGP-Jongeren Goedereede, Cornelis van Velzen. Huidig SGP-raadslid Hendrik Herweijer is voor deze dag secretaris van de (jongeren)raad en neemt het stokje over van hem over. Hij vertelt aan de bomvolle zaal over het reilen en zeilen binnen een gemeente: “De gemeenteraad is de baas binnen de gemeente.’’

124 miljoen
Ook komt een griffier van de gemeente, de heer Koppenol, nog aan het woord. In zijn verhaal vraagt hij de zaal naar hoeveel geld ze denken dat de gemeente per jaar uitgeeft. Verschillende vingers priemen de lucht in. “Tien miljoen’’, zegt de eerste. Zijn buurman kijkt wat bedenkelijk. “Wie biedt meer?’’, grapt Koppenol. “Twintig!’’ “Nee joh, 15 miljoen!’’ Verschillende aanwezige raadsleden kuchen wat. Sommige kinderen slaan bijna stijl achterover wanneer het juiste antwoord 124 miljoen blijkt te zijn. “Wow, zoveel!?’’

Na deze introductie gaat de jongerenraad in groepen uiteen. Er zijn vijf verschillende fracties gevormd. Dit zijn de Boerenpartij, Natuurpartij, Recreatiepartij, Liberale Partij en Burgerpartij. Onder leiding van SGP-raadsleden en -jongeren gaan zij aan de slag met het uitwerken van hun standpunten over drie verschillende onderwerpen. Als eerste ligt er een voorstel om alle zwembaden op het eiland te centraliseren en enkel de Staver open te houden. Ten tweede moet er een besluit genomen worden over een proef met de waterbus naar Rotterdam. Tenslotte moet er iets gevonden worden van de mogelijke realisatie van een recreatievliegveld.

Boerenzonen
Nadat er hard gewerkt is binnen de groepjes, is het tijd om met elkaar het debat aan te gaan. Onder leiding van (SGP-)voorzitter Van Dam nemen de eerste groepen stelling in over het eerste debatpunt; de centralisatie van de sportvoorzieningen. De Recreatiepartij blijkt fel tegen te zijn, terwijl de Liberale partij het wel best vindt. “Als boerenzonen uit Stellendam dan willen gaan zwemmen moeten ze helemaal naar Middelharnis’’, stelt de Boerenpartij. “De hoge kosten wegen voor mij zwaarder dan het kunnen zwemmen van een paar boerenzonen’’, werpt iemand van de Liberale partij kribbig tegen.

De Natuurpartij ziet brood in dat mensen zélf (opblaasbare) zwembaden opzetten. “Maar dat kan alleen in de zomer’’, merkt iemand op. “Dan zet je hem in de schuur’’, reageert een slimmerik. Maar de partij blijft bij haar standpunt: “Niet iedereen heeft een schuur die daar groot genoeg voor is.’’ Hoewel wethouder-voor-een-dag Van der Boom zijn best doet om het voorstel te verdedigen, strandt het voorstel in de stemming met 18 stemmen tegen en 12 voor. “Yes’’, sist een lid van de Burgerpartij.

Walvispopulatie
Volgend agendapunt is de waterbusverbinding tussen het eiland en Rotterdam. Een partij valt gelijk met de deur in huis: “Wij zijn vólop tegen.’’ “Hoe zit het eigenlijk met de vis (en walvis)populatie, hebben die geen last van de waterbus?’’, wil de Natuurpartij van de wethouder weten. Deze verzekert op zijn beurt dat de vissen er geen hinder van ondervinden. De boeren blijven stug tegen het voorstel. Tot ergernis van een andere partij. “Als de boeren last hebben van de toeristen zetten ze maar een hek om hun land.’’ Tijdens de stemming blijkt dat de meerderheid vóór de waterbus is.

Leeggepompt
Laatste onderwerp van discussie is de komst van een recreatievliegveld in de polder tussen Stellendam en Melissant. Er zijn wat zorgen bij partijen aangaande de geluidsoverlast. “Nu komen er ook vliegtuigen over, daar merk je toch ook niks van?’’ “Ja, maar die vliegen nu een stuk hoger.’’ De fractievoorzitter van de Natuurpartij zegt beslist: “Wij staan geen meter natuur af voor het vliegveld!’’ “Zo,’’ kan voorzitter Van Dam niet nalaten op te merken, “daar heb je wat aan.’’ Sommige scholieren gaan zo op in hun argumentatie, dat de toon van de discussie scherper wordt. “Je hebt toch oren, het vliegveld komt niet in de natuur.’’ Uiteindelijk komt het vliegveld er helemaal niet. Ook het Haringvliet hoeft niet te worden leeggepompt. Gelukkig maar.

Dan is het feest van de democratie ten einde. De besluiten zijn rond. Welke gevolgen het heeft voor het College van Burgemeester en Wethouders dat twee van hun voorstellen zijn weggestemd, blijft onbekend. Wat wel duidelijk wordt, is dat het een leerzame ochtend was. Die ochtend zijn er drie klassen geweest, ’s middags hopen er nog twee te komen. Alvast een eerste kennismaking met de eilandelijke politiek. “Wie weet tot over een paar jaar’’, groet de voorzitter van de jongerenraad.

Bron: Eilanden Nieuws (Erwin Guijt)