SGP geeft steun aan ambities van Waterschap Hollandse Delta

4 oktober 2018

De langdurige droogte van afgelopen zomer, gecombineerd met warm en zonnig weer heeft in het hele land voor grote neerslagtekorten gezorgd. Met name de agrarische sector, maar ook de natuur, hebben hier op veel plaatsen ernstig last van gehad. In het beheersgebied van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) is dit relatief mee gevallen. ‘De gunstige ligging in de Delta van Zuid-Holland, heeft ervoor gezorgd dat wij in de gehele periode zoet water konden blijven inlaten’, aldus Albert Jan v.d. Berg, fractielid bij SGP Hollandse Delta.

Wel was ook bij onze organisatie een heel scala aan noodmaatregelen van kracht. Er was intern een calamiteitenorganisatie ingesteld. Deze mensen hebben de zomerperiode door de problemen die optraden zo goed mogelijk het hoofd geboden. Zij hebben een heel scala aan maatregelen getroffen. U kunt hierbij denken aan de inzet van mobiele noodpompen, het omkeren van de stroomrichting van gemalen, het sluiten van westelijk gelegen inlaten, het controleren van uitgedroogde dijken, etc. Maar de gebruikers van het gebied hebben door deze grote inspanningen van onze organisatie aldoor kunnen beschikken over relatief zoet water om de gewassen te besproeien en andere processen door te laten gaan. Dit is wel een compliment waard aan de medewerkers van WSHD.

Ambitietraject
Deze afgelopen periode geeft onvermijdelijk weer een duwtje aan het proces van omgaan met klimaatverandering. Het is bekend dat droge en natte perioden elkaar afwisselen, dat is altijd al zo geweest. Maar het lijkt er toch op dat dergelijke extreme perioden wel vaker zullen gaan plaatsvinden. Daarom is het een goede zaak dat WSHD zich hierop voorbereidt. Als SGP staan wij daarom achter het zogenaamde Ambitietraject, een lijst van 7 ambities waar WSHD de komende jaren aan gaat werken.

Klimaatadaptatie, met name het robuust maken van het watersysteem is hier nummer één van. Hierdoor kunnen perioden van extreme neerslag en extreme droogte in de toekomst beter opgevangen worden. Andere ambities zijn: Een streven om in 2030 CO2 neutraal en in 2050 volledig Circulair gaan opereren. De andere, meer “aanjagende” ambities zijn: Digitalisering, Innovaties stimuleren, Asset Management en omgaan met de Omgevingswet. Digitaliseren is o.a. van belang om het watersysteem op afstand te kunnen bedienen en zo ook weer beter om te gaan met onverwachte neerslaghoeveelheden. Asset Management is o.a. een manier van om gaan met de steeds ouder wordende zuiveringen, wat ook weer forste investeringen gaat “opleveren.” Door deze ambities te steunen wil de SGP invulling geven aan haar rol van rentmeester om zo de aarde te bouwen en te bewaren en dus zo goed mogelijk over te dragen aan het nageslacht.