SGP wil actie bij beschikbaarheid van snel internet

19 oktober 2018

In de raadsvergadering van 18 oktober jl. stelde SGP-raadslid Herwijer vragen over het uitblijven van snelle breedbindingen op voornamelijk de oostkant van het eiland. Wethouder Van der Vlugt beaamde de zorgen en gaf aan dat door stevige gesprekken het probleem op Goedereede-Havenhoofd is opgelost. Problemen lagen bij apparatuur die niet geleverd kon worden en dat men wordt niet de ruimte op de masten krijgt om e.e.a. te realiseren. Inmiddels zijn er gesprekken met 3 andere partijen om stappen te zetten op dit dossier.

‘Wel zijn er al wat stappen gezet. Zo is op de Ouddorpse vuurtoren wel al een antenne geplaatst en is er in Goedereede een particuliere partij die de snelheid inmiddels heeft verhoogd. Ook op bedrijven terreinen nemen de bedrijven hun verantwoording. Voor de kleinere kernen is het nog steeds lastig. Heeft echt de aandacht’, aldus de wethouder die binnenkort meer informatie per brief richting raad al sturen. ‘Het Bedrag wat tot dit jaar beschikbaar was, blijft voor dit doel in iedergeval beschikbaar’.

Herweijer: ‘Anno 2018 is de beschikbaarheid van snelle én betrouwbare internetverbindingen belangrijk voor inwoners en bedrijven. Thuiswerken, opdrachten voor school of studie, opslag ‘in the cloud’: voor veel zaken is snel en betrouwbaar internet een must. Vooral in het buitengebied (maar niet alleen daar) is dat echter niet beschikbaar. Al enkele jaren wordt gesproken over het verbeteren van de beschikbaarheid van breedbandinternet. Op 16 augustus 2016 heeft uw college ingestemd met een ‘Plan van aanpak snel internet’ van 21 juli 2016. In oktober 2016 is de raad daarover geïnformeerd. Op 15 juni 2017 heeft de raad ingestemd met de Subsidieverordening hoogwaardig breedbandinternet buitengebied Goeree-Overflakkee. Tot 1 januari 2019 is € 80.000,00 beschikbaar; uit dat bedrag kunnen inwoners € 200,00 krijgen als ‘startbedrag’ voor een contract met een aanbieder van een vast-draadloze breedbandinternetverbinding.

Aan de westkant van het eiland is zo’n vast-draadloze verbinding al enige tijd gerealiseerd. Uit berichten van inwoners hebben wij begrijpen dat de aanleg van zo’n verbinding aan de oostkant van het eiland zeer moeizaam verloopt en zelfs dreigt te stranden. Volgens die berichten krijgt het betrokken bedrijf geen vergunning voor de plaatsing van de antennes en zijn er problemen met de levering van de benodigde apparatuur. Volgens de berichten van inwoners communiceert het bedrijf hier niet of nauwelijks over met de inwoners die hun belangstelling voor de vast-draadloze verbinding kenbaar hebben gemaakt.

Bij de behandeling van het voorstel over de Subsidieverordening heeft o.a. de SGP‑fractie benadrukt dat vast‑draadloze verbindingen niet als enige ‘oplossing’ moeten worden gezien. Ook los van dergelijke verbindingen zou moeten worden gezocht naar mogelijkheden om de beschikbaarheid van snelle en betrouwbare internetverbindingen te verbeteren’.

Herweijer stelde onderstaande vragen:

  1. Is het juist dat een vast‑draadloze breedbandinternetverbinding aan de oostkant van het eiland niet binnen afzienbare tijd zal worden gerealiseerd?
  2. Zo ja, hoe kan dit worden vlot getrokken?
  3. Hoe staat het meer in het algemeen met het verbeteren van de snelheid en betrouwbaarheid van internetverbindingen op het eiland?
  4. Zijn er al concrete stappen gezet?

20181016 Mondelinge vragen svz snel internet