Druk bezochte SGP-infoavond over Orgaandonatie

17 november 2018

“Orgaandonatie, wie zwijgt stem toe !” Onder dat motto organiseerde de SGP-afdeling Goedereede in samenwerking met de SGP-jongeren een informatieavond. Dat het onderwerp leeft bleek wel uit de grote opkomst. Anderzijds bleek uit de bespreking van de stellingen dat het zeker ook een moeilijk onderwerp is.

In zijn openingswoord ging SGP-afdelingsvoorzitter Slingerland kort de Bijbelse aspecten langs die een rol spelen bij de keuze om al dan niet over te gaan tot orgaandonatie. Als christenen dienen we ons telkens af te vragen wat wil God dat we doen zullen. De Bijbel dient daarin ons richtsnoer te zijn. Van belang is daarbij ook dat we beseffen dat ons lichaam niet ons eigendom is, maar van God onze Schepper en Onderhouder. Het is ook niet eenvoudig om uit de Bijbel af te leiden of we voor of tegen orgaandonatie moeten zijn. We lezen bijvoorbeeld over de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf. Niet alleen met het woord maar ook met de daad. Daarentegen lezen we ook in de Bijbel dat ziel en lichaam één zijn en dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Op grond van de Bijbel kan de keuze gemaakt worden om voor of tegen orgaandonatie te kiezen. Eenieder dient in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd te zijn.

Dilemma’s
Na het openingswoord gaf mevrouw Heij van de NPV een toelichting op het proces en de mogelijkheden van donatie maar in het bijzonder ook de ethische en Bijbelse aspecten die daarbij een rol spelen. Dat er tegenwoordig op medische gebied veel mogelijk is zorgt ook voor veel dilemma’s. Hoe ver kan/wil of moet je gaan? Vragen die gesteld worden in het keuzeproces om al dan niet te doneren zijn onder andere:

  1. Is donatie een daad van naastenliefde?
  2. Mag je je lichaam op deze manier inzetten?
  3. Wat betekent donatie voor het stervensproces?

Eenieder zal deze vragen voor zichzelf moeten beantwoorden om een keuze te maken. Een keuze moet gemaakt worden omdat met ingang van 2020 sprake is van de Actieve Donor Registratie. Daarbij wordt van iedereen boven de 18 jaar gevraagd een keuze kenbaar te maken. Als men niet kiest wordt men geregistreerd met de aantekening “geen bezwaar”. Het is dus erg belangrijk dat er bezinning over dit onderwerp op gang komt om de juiste keuze te kunnen maken.

Stellingen
Na de pauze werd onder leiding van de SGP-jongeren aan de hand van stellingen met elkaar van gedachten gewisseld over dit onderwerp. Daarbij bleek het nog niet eenvoudig om voor of tegen een stelling te kiezen. Wat te denken van bijvoorbeeld de stelling: “Je mag alleen een orgaan ontvangen als jezelf ook donor bent” of “Een christen moet uit naastenliefde altijd voor orgaandonatie kiezen”. Er was overigens niemand die het eens was met deze laatste stelling. Naastenliefde alleen kan niet de reden zijn om voor orgaandonatie te kiezen. Daarbij spelen meer overwegingen een rol, dat is na deze avond wel duidelijk. Zwijgend toestemmen is niet nodig.