Samen werken aan een schoon en plasticvrij Haringvliet

15 december 2018

Meerdere partijen waaronder veel vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor een schoon en plasticvrij Haringvliet. Woensdag 12 december, tijdens de eerste werkconferentie Schoon Haringvliet is er een start gemaakt met het koppelen van een aantal initiatieven; voor een nog effectievere aanpak van het zwerfafval. De conferentie was een gezamenlijk initiatief van de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, IVN Natuureducatie, NLDelta, de Vogelbescherming en gemeente Goeree-Overflakkee.

‘Je moet met je voeten in de rotzooi staan om het probleem te beseffen’
Wethouder Daan Markwat van gemeente Goeree-Overflakkee opende de conferentie Schoon Haringvliet. Tijdens de conferentie gingen de partijen met elkaar in gesprek hoe het Haringvliet schoner te maken en de acties slim te koppelen. Er bleek enorm veel kennis, passie en ervaring in de zaal aanwezig te zijn om mee verder te bouwen. Over 1 ding bleek iedereen het eens: ‘Je moet met je voeten in de rotzooi staan om het probleem te beseffen’.

Noodzaak om ook stroomopwaarts goede afspraken te maken
Gedeputeerde Rik Janssen van provincie Zuid-Holland sloot de bijeenkomst af. Hij benadrukte vooral de waarde van de passie en inzet van de aanwezigen waaronder veel vrijwilligers in de zaal:

“Wij willen samen met jullie optrekken en daarin zijn jullie belangrijker dan wij. Wij zijn er om te ondersteunen, te zorgen dat jullie het gereedschap hebben om jullie enthousiasme voort te zetten. Helaas gaat een schoon Haringvliet niet alleen bereikt worden met jutten en ruimen. Het is ook noodzakelijk om stroomopwaarts goede afspraken te maken met onze buurlanden. Het Haringvliet is op dit moment het afvoerputje van zwerfafval en vervuiling afkomstig uit de rivieren. Daarom is de provincie Zuid-Holland lid geworden van de statiegeldalliantie. Het onderzoek van CE Delft heeft uitgewezen dat het plastic zwerfafval op deze manier met 80% verminderd kan worden.”

Over Schoon Haringvliet
Zwerfafval in en langs het water is een actueel probleem. Enerzijds omdat het bijdraagt aan de grote hoeveelheid plastic soep in zeeën. Anderzijds doet het de uitstraling van het gebied teniet. Maar vooral is het slecht voor de lokale flora en fauna. Het Haringvliet heet namelijk niet voor niks zo; ooit wemelende het er van onder andere (jonge) haring. En die aanwezigheid zorgde ervoor dat grotere (trek)vissen er een gedekte tafel aantroffen. Zo konden de jonge trekvissen krachten opdoen voor hun reis naar de opgroeigebieden in zee en oceaan. Door de vervuiling (onder andere door plastic) en de afsluiting van het Haringvliet zijn er veel van die vissoorten verdwenen.

Met aandacht voor de lokale verschillen, wil Schoon Haringvliet aan de slag met opruimacties, het betrekken van inwoners èn ondernemers, preventie, onderzoek naar bronnen, verspreiding en innovatieve opruimmethoden. Zo streven we naar een schoon en plasticvrij Haringvliet die zo veel mogelijk zijn functie als aanjager van een heel ecosysteem terug moet krijgen.

Tekst en foto: zuid-holland.nl