God, Nederland en Oranje: Blijvend actueel?

10 januari 2019

Op vrijdag 25 januari 2019 organiseren de SGP-jongeren Flakkee hun tweede avond voor dit jaar. De heer G. Slootweg, jarenlang docent geschiedenis aan de CSG Prins Maurits en tevens voormalig wethouder en raadslid voor de SGP in de gemeenten Middelharnis en Goeree-Overflakkee, hoopt een lezing te geven over het bekende adagium “God, Nederland en Oranje”. Jarenlang waren zij sterk met elkaar verbonden. Willem van Oranje had immers zelf een verbond gesloten met de Potentaat der Potentaten, en zijn nazaten stonden in die traditie. Nederland kon niet zonder God en Oranje.

Nu lijken de tijden echter veranderd te zijn; voor God en de Bijbelse waarden is in onze huidige samenleving geen plaats meer, en de positie en invloed van de Oranjes is ook niet meer wat het geweest is. Om een voorbeeld te noemen is de rol van de koning in de kabinetsformatie geschrapt, en het verbod op majesteitsschennis wordt ook uit ons wetboek verwijderd. En hoe zit het momenteel met dat verbond, tussen God en Oranje? Is Nederland Nederland nog wel, zonder de andere twee? Met andere woorden, kan ons land afhankelijk van God en Oranje voortbestaan? Of is het geschetste beeld te negatief, en is er wel degelijk, hoewel minder goed te zien, nog een plaats voor God en Oranje in onze huidige tijd?

De lezing zal plaatsvinden in de Rehobôthkerk te Sommelsdijk (Olympiaweg 44), en begint om 19.45 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Van harte welkom!