Provincie gaat anders maaien voor meer insecten

30 januari 2019

De provincie Zuid-Holland is gestart met het project ‘De berm komt tot bloei’. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. Want die insecten hebben we hard nodig.

Vanaf dit jaar worden alle provinciale wegbermen in de provincie Zuid-Holland volgens een nieuwe maaimethode (ecologisch maaien) gemaaid. Ook de provinciale N-wegen op Goeree-Overflakkee maait de provincie volgens de nieuwe maaimethode, waarbij minder vaak gemaaid wordt. Zo krijgen gras en bloemen meer kans om te groeien en hun zaden te verspreiden. Uiteraard is de verkeersveiligheid van groot belang. De stroken direct langs wegen, kruisingen en zichthoeken worden vaker gemaaid. Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de grond voedselarmer wordt. Een voedselarmere, verschraalde bodem zorgt namelijk voor meer verschillende bloemen- en plantensoorten.

Ongewenste plantensoorten
Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Ook ongewenste plantensoorten, zoals akkerdistels, komen op sommige plekken tijdelijk hoog te staan. Op plekken waar veel ongewenste soorten staan, kijkt de provincie hoe ze deze planten het beste kan bestrijden.

Bijenhotels
Daarnaast plaatst de provincie Zuid-Holland 35 bijenhotels op geschikte plekken langs de provinciale wegen en fietspaden. Hierin kunnen bijen en andere insecten onderdak vinden.

Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei.

Bron: Provincie Zuid-Holland