Regenboog laat zien: Iedereen telt mee!

18 januari 2019

Op donderdag 17 januari diende de PvdA-fractie een motie in om de gemeenteraad te bewegen zich aan te sluiten bij het initiatief: Regenbooggemeente. Na discussie bleek alleen de PvdA achter de motie te staan en trok vervolgens de motie in. Wel is afgesproken dat het college komt met een discussienota waarin breed wordt gesproken over veiligheid en bescherming van alle burgers. De SGP-fractie, bij monde van fractievoorzitter Kees van Dam, reageerde als volgt op de ingediende motie:

”Voorzitter,

Een aantal weken terug reed ik op de fiets naar mijn werk en toen ik daar aankwam keek ik in de richting van het dorp en ik zag daar aan de donkere lucht een prachtige regenboog staan. Hij omvatte heel het spectrum en was haarscherp. Ik moet eerlijk zeggen dat het me ontroerde. Ik was ontroerd omdat deze regenboog ons iets laat zien. In eerste instantie geloven wij dat de regenboog een teken is van Gods verbond met Noach. Een teken van zijn goedheid en genade. Een teken dat Hij omziet naar mensen.

Toen heb ik nog eens wat beter gekeken. 7 prachtige kleuren, niet afgekaderd met strakke lijnen, maar kleuren die toch net wat in elkaar overlopen. Ik moest hieraan denken toen de motie van de PvdA voorbij kwam. Voorzitter ik begrijp heel goed dat de regenboog in de voorliggende motie een duidelijk andere betekenis heeft. Toch wil ik het in het door mij geschetste perspectief benaderen. Niet één kleur, maar 7 kleuren, zo’n prachtige regenboog boven ons dorp, boven ons eiland. Een eiland waar we met zoveel verschillende mensen mogen wonen, verscheidenheid in geloofsopvatting, verschil in geloofsovertuiging, verschil in man en vrouw, hetero of homosexueel of transgender, verscheidenheid in opleiding en leeftijd.  En zoals de regenboog met al zijn kleuren één regenboog vormt zo vormen al die verschillende mensen de leefgemeenschap op ons eiland. In al haar verscheidenheid en ondanks de verschillen toch één. Inwoners van ons prachtige eiland Goeree Overflakkee!

Geen harde scheiding tussen de kleuren in de regenboog, maar een overloop. Geen harde scheiding tussen verschillende mensen, nee die spreken met elkaar, sporten met elkaar, werken met elkaar, ontspannen met elkaar, gaan naar kerk met elkaar en gaan naar school met elkaar. We hebben elkaar zo nodig. En nu voorzitter, met deze motie pakken we daar één kleur uit en die gaan we onderscheiden van de rest. Die gaan we bijzonder maken terwijl ze dat in mijn overtuiging juist niet zijn of willen zijn. Nee er onderdeel vanuit maken en erbij horen. Ook wij als SGP-fractie keuren nooit mensen af op grond van hun seksuele geaardheid, hun man of vrouw of beide zijn in hun beleving. Ik geef toe, maar dat is niet nieuw, op grond van de Bijbel denken we anders over homoseksuele relaties. Maar we leven mee met deze mensen, we gaan in gesprek met deze mensen en bidden voor deze mensen. We staan voluit voor bescherming van deze doelgroep. Geweld, intimidatie, discriminatie zullen we altijd afkeuren en veroordelen.

En zo staan we voor bescherming van iedere doelgroep. Dat geldt voor mensen die gevlucht zijn en die hier bescherming zoeken, dat geldt voor mensen die Moslim zijn, dat geldt voor mensen met een andere kleur dan ons. En inderdaad dat zou ook moeten gelden voor Christenen die een andere mening hebben over homoseksuele relaties. Als SGP pleiten we ervoor niet te polariseren. Geen groepen mensen eruit lichten en bijzonder maken. Nee, verschillende kleuren, één regenboog. Een gemeente waar mensen met elkaar leven,  met elkaar spreken, elkaar zoeken en elkaar vaak ook vinden.

Elke zondagmorgen wordt in vele kerken de Tien Geboden voorgelezen. De samenvatting daarvan is: ‘God lief te hebben boven alles en ons naaste als onszelf’.  Dat is onze opdracht. Daar draagt een regenboogvlag of een regenbooggemeente niets aan bij”.