Start renovatie rioolwaterzuivering Goedereede

30 januari 2019

Waterschap Hollandse Delta start in de eerste week van februari met de renovatie van de rioolwaterzuivering (rwzi) Goedereede aan de Teuntjesweg in Goedereede.

In 2015 is er aantasting van het beton geconstateerd. In 2016 is het circuit droog gezet en is bij de vervolginspectie geconstateerd dat de schade zo ernstig is dat de constructie is aangetast. Reparatie is alleen mogelijk door betondelen te vervangen. Op basis van deze vaststelling is besloten een renovatie voor te bereiden. Naast het vervangen van de betondelen worden ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo zorgen we ervoor dat de zuivering de komende dertig jaar het afvalwater kan blijven zuiveren.

Start werkzaamheden
In de eerste week van februari start het waterschap met de werkzaamheden voor de renovatie van de rwzi Goedereede. Er kan door met name het bouwverkeer enige overlast zijn. Nieuwe betonelementen, materiaal en materieel worden aan- en afgevoerd via de doorgaande wegen Hofdijksweg, Goereeseweg en Romeinseweg naar de rioolwaterzuivering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door GMB Services BV uit Opheusden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vijf maanden duren.

Rioolwaterzuivering
De rioolwaterzuivering zuivert het afvalwater van de dorpen Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Dit wordt door verschillende rioolgemalen verzameld en naar de zuivering gepompt. Op de zuivering wordt het vervuilde rioolwater schoongemaakt en geloosd op het oppervlaktewater van het havenkanaal van Goedereede.

Bron: Waterschap Hollandse Delta