Officiële start restauratie Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat

9 februari 2019

Op donderdag 7 februari 2019 vond met het (her)planten van een kastanjeboom de officiële start plaats van de restauratie van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De symbolische starthandeling werd verricht door Rik Janssen, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland en Daan Markwat, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee en tevens voorzitter van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.

Naar een exploitabel fort
Sinds 1 februari 2018 is de gemeente Goeree-Overflakkee eigenaar van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De gemeente wil van het fort een exploitabel fort maken, waar niet alleen de lokale bevolking en plaatselijke recreanten, maar ook toeristen profijt van hebben. Om dit doel te bereiken moeten verschillende stappen worden gezet. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland.Eerste kastanjeboom
Het afgelopen jaar is de gemeente begonnen met het vrij maken van bebouwing van de vestingwal en een deel van de vestingvoet en het in ere herstellen van de zichtlijnen vanaf het Fort op het Volkerak-Zoommeer. Dit is bijna afgerond. De volgende stap is de restauratie van de geschutstoren, de reconstructie van de oorspronkelijke (fiets- en voetgangers)brug en het terugbrengen van historische beplanting op het fortterrein. Met het (her)planten van de eerste kastanjeboom bij de oorspronkelijke ingang van het fort is hiermee een begin gemaakt.

Een beleefbaar rijksmonument
Het rijksmonument Fort Prins Frederik is een van de boegbeelden van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Wethouder Markwat is erg te spreken over de ontwikkelingen. “Het afgelopen jaar heeft de gemeente veel puin, afval en verwilderd groen verwijderd van het fortterrein. Hierdoor is de oorspronkelijke structuur van het fort, met de bastions en munitieopslagplaatsen, weer zichtbaar geworden. Een mooi resultaat en een goede start om het fort, met zijn grote cultuurhistorische waarde, opnieuw beleefbaar te maken voor een groot publiek”. Gedeputeerde Janssen voegt daaraan toe: “Het is goed te zien dat de gemeente dit initiatief heeft genomen en dat zij zo voortvarend aan de slag is gegaan. Ook veel dank voor de ondersteuning vanuit de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, die het mogelijk maakt om met alle partners samen dit boegbeeld van het eiland een nieuw leven te geven. Het past uitstekend bij de ambities van de provincie om de sociale en economische vitaliteit van het eiland Goeree-Overflakkee te ontwikkelen en te versterken”.