Houden we droge voeten op ons eiland?

4 februari 2019

Met aan het begin van deze maand de herdenking van de Watersnoodramp uit 1953 blijft de vraag actueel of we ook de komende tijd droge voeten zullen houden op Goeree-Overflakkee. Over dat thema organiseert de SGP-afdeling Goedereede een openbare avond voor leden en belangstellenden. Wim de Jong, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SGP in Waterschap Hollandse Delta zal op D.V. dinsdag 19 februari over dit thema spreken in Ouddorp.

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat kan risico’s opleveren voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Maatregelen voor de toekomst zijn dus gewenst. Hoe gaat dat nu op Goeree-Overflakkee, een eiland midden in het water? Ook Goeree-Overflakkee wil zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente voerde daarom onlangs een stresstest uit, samen met de provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. De stresstest laat onder meer zien dat klimaatverandering grote gevolgen kan hebben voor de recreatiesector, landbouw, drinkwaterkwaliteit en waterveiligheid. Wat is de visie van de SGP hierop?

Verkiezingen
In het kader van de verkiezingen voor het Waterschap leggen de kandidaten graag uit waar het Waterschap voor staat en wat het belang is om een stem uit te brengen op de SGP. Maak kennis met uw vertegenwoordigers in het Waterschap. Naast Wim de Jong, zullen ook de kandidaten: Albert-Jan v.d. Berg en Peter Grinwis aanwezig zijn.

U bent van harte welkom op dinsdag 19 februari 2019 in het verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, aan de Preekhillaan 3 te Ouddorp. Het openbare gedeelte start om 20.30 uur, met vooraf koffie!