Reactie college op besluit tot gedeeltelijk verbod op pulsvisserij

16 februari 2019

Woensdagavond (13 februari) laat vernamen wij dat EU-onderhandelaars een akkoord hebben bereikt over het gebruik van pulstechnieken in de visserijsector. Het akkoord houdt in dat er met 42 schepen tot half 2021 via deze techniek gevist mag blijven worden maar dat het voor de andere 42 schepen dit jaar stopt als de ontheffingen aflopen. Er blijft de komende jaren wel ruimte voor onderzoek op de pulstechniek.

De visserijsector is voor onze gemeente een belangrijke economische pijler. Dit besluit brengt een zware slag toe aan de visserijsector in Nederland en zeker ook aan onze Goereese vissers en aan visserijgerelateerde bedrijven. Het gedeeltelijke verbod brengt veel kosten met zich mee voor de vissers en het is onzeker wat dit voor de schepen zal betekenen en voor de sector in het algemeen.

Het college vindt het onbegrijpelijk dat een duurzame, innovatieve vistechniek geen kans krijgt om in de volle breedte gebruikt te worden. Hierdoor moeten vissers terugvallen op methodes die veel bodemberoering veroorzaken en veel brandstof gebruiken waardoor meer CO2 wordt uitgestoten. Als college leven we van harte mee met onze vissers en hun families en met de visserijgerelateerde bedrijven. We hopen dat de sector zich van zijn sterke kant laat zien en deze tegenslag in gezamenlijkheid het hoofd kan bieden. Voor zover het in ons vermogen ligt en nodig is, zullen wij de visserijsector ondersteunen.

bron: www.goeree-overlakkee.nl