SGP Tweede Kamerlid Stoffer spreekt in Ooltgensplaat

4 februari 2019

Maak op D.V. maandag 18 februari kennis met SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer. Hij zal in het openbare deel van de ledenvergadering van de afdeling in Oostflakkee aanwezig zijn om te spreken over zijn ervaringen in de Tweede Kamer. Uiteraard zal hij daarin ook het belang van de komende Provinciale verkiezingen weergeven. Het thema zal zijn: ‘Bouwen en bewaren’ (over klimaat en rentmeesterschap). De bijeenkomst start om 20.00 uur in de zaal van de Gereformeerde Gemeente te Ooltgensplaat.

Chris Stoffer volgde op 11 april 2018 Elbert Dijkgraaf op als Tweede Kamerlid voor de SGP. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Nunspeet en lid van het Algemeen bestuur van het Waterschap Veluwe. Op dit moment heeft hij voor de SGP in de Tweede Kamer de portefeuilles: Financiën, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar valt voldoende over te melden.

Het belang van de komende verkiezingen zal zeker aan de orde komen. Het zijn immers de Provinciale Staten die de Eerste Kamerleden kiezen. Hoe meer stemmen op de SGP in Zuid-Holland hoe meer kans, dat beide Senatoren vanuit de SGP in de Eerste Kamer hun werk mogen blijven doen. De afdeling uit Oostflakkee heet een ieder van harte welkom op het adres: van Weelstraat 1 te Ooltgensplaat.