Goeree-Overflakkee – De gemeente Goeree-Overflakkee gaat samen met waterschap Hollandse Delta het proces van inzameling en transport van het afvalwater verbeteren. Dit doen zij door hun kennis en capaciteit te bundelen. Hiervoor tekenden zij woensdag 6 februari 2019 een beheerovereenkomst. Met de overeenkomst is geregeld dat de gemeente en het waterschap elkaar toegang geven tot data over de gemeentelijke riolering en het afvalwaterzuiveringsproces.

Vervolg
Met de overeenkomst is geregeld dat de gemeente en het waterschap elkaar toegang geven tot data over de gemeentelijke riolering en het afvalwaterzuiveringsproces. Hierdoor is het mogelijk om beter inzicht te krijgen in de werking van de verschillende systemen, metingen uit te voeren en controles uit te voeren op het proces van de afvalwaterketen.

Het doel van de overeenkomst is om de waterkringloop te verbeteren. Door de samenwerking tussen de gemeente en het waterschap wordt de kans kleiner dat overtollig rioolwater terechtkomt in het oppervlaktewater, zoals sloten en vijvers. Maar ook is het mogelijk om het relatief schone regenwater te scheiden van het afvalwater met gescheiden rioolsystemen. Deze verdere verduurzaming leidt bovendien tot minder risico’s voor inwoners en tot meer kostenefficiëntie.

Heemraad waterzuivering Frank van Oorschot: “In goede samenwerking met de gemeente signaleren we bijvoorbeeld op welke locaties het afvalwater een risico vormt voor de waterkwaliteit. En we meten waar relatief schoon regenwater onnodig het riool instroomt. Deze gegevens leveren verbeteringen en besparingen op in de afvalwaterketen . Zo blijven we zorgen voor een goede waterzuivering van het afvalwater voor onze inwoners.”

Wethouder Daan Markwat: “Na het afsluiten van het afvalwaterakkoord in 2018 is een flinke stap gezet om de samenwerking tussen gemeente en waterschap op het gebied van de afvalwaterketen te verbeteren. Deze beheerovereenkomst maakt het mogelijk om op tactisch en operationeel niveau gezamenlijk onderzoeken te doen naar verbetering en professionalisering van de afvalwaterketen. Een mooie stap in de verdere samenwerking tussen gemeente en waterschap.”