Waterschap vangt muskusratten op Goeree-Overflakkee

15 februari 2019

In de week van 18 februari gaat het waterschap muskusratten vangen in de polders tussen Middelharnis, Dirksland en Stad aan ’t Haringvliet. Het water in de sloten van deze polders staat daarom tijdelijk lager dan normaal. Het vangen van muskusratten is noodzakelijk om graafschade aan dijken. kades en oevers te voorkomen.

De muskusrat leeft in zoet water en eet voornamelijk planten. Ze graven gangen in begroeide oevers van watergangen en waterkeringen. En dit is schadelijk voor de dijken en oevers. De ingang van de gangen zit meestal net onder water, vandaar dat het waterpeil tijdelijk verlaagd wordt.

De waterschappers zetten vangkooien en klemmen. Zij doen dat heel zorgvuldig om zo weinig mogelijk dierenleed te veroorzaken. De vangkooien worden vooral ingezet in het voorjaar en najaar, wanneer de dieren naar andere gebieden trekken. De klemmen vooral in de rest van het jaar.

In januari hield het waterschap al een gerichte vangacties rond Sommelsdijk. Door het houden van gerichte vangacties wil Hollandse Delta de popullatie muskusratten onder controle houden. In januari werd een degelijke actie ook gehouden rond Sommelsdijk.