Bert Brand wordt nieuwe griffier van raad Goeree-Overflakkee

28 maart 2019

In de vergadering van donderdagavond 28 maart heeft de gemeenteraad van Goeree- Overflakkee ingestemd met de benoeming van de nieuwe griffier: de heer Bert Brand. De officiële beëdiging heeft in dezelfde vergadering plaatsgevonden. De griffier is de eerste adviseur voor de gemeenteraad en geeft leiding aan de raadsgriffie. Dit team adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden.

Momenteel werkt Bert al bij de gemeente Goeree-Overflakkee, in de functie van teamleider Veiligheid en Handhaving. De werkgeverscommissie van de gemeenteraad is enthousiast over de nieuwe griffier, opvolger van de heer Jeroen Mimpen, inmiddels griffier van de gemeente Vlaardingen.

Bert Brand (58) woont met zijn vrouw en kinderen in Strijen, in de gemeente Hoeksche Waard. Hij studeerde Managementwetenschappen aan de Open Universiteit van Heerlen. Sinds 2007 is Bert werkzaam bij de overheid, eerst bij de gemeente Goedereede en sinds de herindeling bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij was actief in diverse (senior)functies op het gebied van communicatie. Daarnaast was hij gemeentevoorlichter en adviseur van de burgemeester. Sinds 2017 werkt Bert in de functie van teamleider Veiligheid en Handhaving.

De heer Rien van der Boom, SGP-fractielid en voorzitter van de werkgevers- en selectiecommissie, is blij met de benoeming van Bert Brand: “Met Bert als nieuwe griffier gaan we de griffie verder ontwikkelen, de raad nog meer profileren en spelen we in op de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen waardoor de burgerparticipatie meer inhoud zal krijgen.”

Bert over zijn benoeming als griffier: “Ik heb veel respect voor de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan van de lokale overheid en voor de leden ervan die hun raadswerk vaak combineren met een baan. De invulling van de traditionele volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rollen van de gemeenteraad is langzaam aan het vernieuwen. Verbinding met belanghebbenden is daarbij een centraal begrip. Ik kijk er naar uit om – samen met het team van de griffie – de raad van onze mooie gemeente te ondersteunen in zijn belangrijke taken en de ontwikkeling daarvan.”

Bert Brand hoopt op 1 mei aan de slag te gaan in zijn nieuwe functie.