Duidelijke grenzen voor recreatie

19 maart 2019

De afgelopen weken en maanden is in kranten en op sociale media veel geschreven over de impact die recreatie heeft op de kop van ons eiland. Ook in fractie- en raadsvergaderingen is hierover veel en indringend gesproken. Welke lijn volgt de SGP?

Ruimte bieden
Goeree-Overflakkee is een prachtig eiland. Het wordt vaak omschreven als ‘eiland van kust, rust, natuur en ruimte’. Ook mensen van buiten ons eiland weten de brede stranden, de weidse uitzichten en het afwisselende landschap te waarderen. Dat had men enkele decennia geleden ook al in de gaten. Daarom heeft de (toenmalige) gemeente in allerlei opzichten ruimte geboden aan recreatie. Dat bracht immers werkgelegenheid voor de inwoners en extra inkomsten voor lokale ondernemers.

Niet eindeloos
Het ruimte bieden aan recreatie kan echter niet eindeloos kan doorgaan. Doen we dat wel, dan blijft er weinig over van ‘kust, rust, natuur en ruimte’. Dan keert de wal het schip. Dan voelen inwoners zich niet meer thuis en heeft het eiland voor recreanten geen aantrekkingskracht meer. Vooral op de kop van het eiland is dat een serieuze dreiging. De druk van recreatie op de lokale samenleving is daar de afgelopen jaren toegenomen. Veel inwoners hebben daar zorgen over. Als SGP-fractie begrijpen we die zorgen en willen we die heel serieus nemen.

Grenzen stellen
De SGP-fractie heeft daarom de afgelopen jaren meermalen gepleit voor het stellen van duidelijke grenzen. De SGP-fractie is dan ook blij met het ‘Ontwikkelkader verblijfsrecreatie’ dat onlangs aan de gemeenteraad is voorgelegd. Dat is een soort stappenplan, aan de hand waarvan ondernemers gemakkelijk kunnen bepalen hoe groot de kans is dat de gemeente zal meewerken aan recreatieve ontwikkelingen. De SGP is er content mee dat het ontwikkelkader duidelijke grenzen stelt voor de kop van het eiland: geen nieuwe recreatieparken, geen nieuwe minicampings en een beperking van het aantal kamers voor bed & breakfast. Daarmee wordt de recreatiesector niet op slot gezet. Kwaliteitsverbetering is nog steeds mogelijk. Ook zijn er buiten de kop van het eiland nog voldoende mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen.

Altijd een afweging
De SGP vindt het heel belangrijk dat alleen met ontwikkelingen wordt ingestemd als ze goed landschappelijk worden ingepast en geen onevenredig nadelige impact hebben op de omgeving. Om dat te benadrukken, heeft de SGP een wijziging op het ontwikkelkader voorgesteld. Daarin wordt benadrukt dat geen rechten kunnen worden ontleend aan het feit dat het stappenplan van het ontwikkelkader is doorlopen. In alle gevallen moet het college of de raad nog een afweging maken voordat een besluit wordt genomen. Zodat er alle ruimte is voor onze inwoners én voor het landschap. Zodat Goeree-Overflakkee een prachtig eiland blijft.