Gemeente en Youz organiseren training Open & Alert

30 maart 2019

De gemeente Goeree-Overflakkee en Youz organiseren voor professionals op het gebied van alcohol- en drugspreventie in de jeugdhulpverlening, LVB-settings (licht verstandelijke beperking en verslaving), Jeugd-GGZ en Jongerenwelzijn een training Open & Alert.

Open en Alert
Het doel van Open en Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik bij jongeren te voorkomen. Het stimuleert organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de jongeren die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma tot een alerte aanpak van problemen vanwege dit gebruik.

Deelname
De training wordt gegeven in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40, 3241 LB in Middelharnis. Op maandag 6 mei, 20 mei en 3 juni vindt de bijeenkomst plaats van 13:00 tot 16:00 uur. Er is een follow-up dag op maandag 2 september van 13:00 tot 15:00 uur.

Beroepsregistratie
Actieve deelname aan een volledige Open en Alert training levert tien registerpunten op voor de beroepsregistratie van met name maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Voor het behalen van een certificaat dient u bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Meer informatie
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u een e-mail sturen aan Anne Fish-van Middelkoop van Youz: a.middelkoop@youz.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, uw werkgever en uw functie.