Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aanbevolen voor herbenoeming

20 april 2019

Tijdens een extra raadsvergadering op woensdag 17 april 2019 besloot de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee om burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aan te bevelen voor een tweede ambtstermijn van zes jaar.

Haar benoemingstermijn loopt op 3 september 2019 af. Voor de herbenoemingsprocedure stelde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee op 14 februari een Vertrouwenscommissie in om de aanbeveling voor te bereiden. Op 10 april stelde de commissie haar Verslag van bevindingen vast.

De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Kees van Dam, maakte de aanbeveling tot herbenoeming openbaar tijdens het openbare gedeelte van de vergadering. Hij gaf aan dankbaar te zijn voor een verbindende burgemeester die betrokken is en die er altijd is: “Als een spin in het web neemt u een centrale positie in tussen samenleving, raad en college.”

In aanwezigheid van haar gezin en schoonouders reageerde burgemeester Grootenboer-Dubbelman verheugd. Zij bedankte haar familie voor de steun en de gemeenteraad voor het vertrouwen. “Want”, zo gaf zij aan, “ik ben graag de burgemeester van dit mooie eiland en het is dan heel mooi als uw raad het vertrouwen onderstreept met deze aanbeveling en zes jaar met mij verder wil. Ik ben trots op wat er in de afgelopen zes jaar is bereikt. Met elkaar. De basis is gelegd en het is nu aan ons om samen te zorgen dat we die verder uitbouwen en blijven werken aan ons sociaaleconomisch vitale eiland.”

De aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Grootenboer-Dubbelman zal binnenkort worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt door tussenkomst van de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Het Koninklijk Besluit over de herbenoeming van de burgemeester wordt rond de zomer verwacht.