Dien uw subsidieaanvraag in voor 1 mei 2019!

24 april 2019

Welke maatschappelijk initiatieven laat u ondersteunen door een projectsubsidie?
Verenigingen, stichtingen en dorpsraden kunnen bij de gemeente Goeree-Overflakkee projectsubsidie aanvragen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie of preventie & vroegsignalering. Voor een activiteit die plaatsvindt ná 1 juli 2019 dient de aanvraag vóór woensdag 1 mei  2019  bij de gemeente te zijn ingediend.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?
Projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie en/of preventie & vroegsignalering komen in aanmerking voor de Projectsubsidie maatschappelijke initiatieven. De projectsubsidie is vooral bedoeld om initiatieven die vernieuwend zijn een duwtje in de rug te geven en nieuwe samenwerkingsverbanden op Goeree-Overflakkee te stimuleren. De aanvragen worden aan de hand van een aantal criteria gewogen, waarna er een score wordt toegekend aan de aanvraag. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt de subsidie toegekend aan de projecten met de hoogste score.

Maatschappelijke bijdrage
Het doel van de projectsubsidies is om diverse door de gemeenteraad vastgestelde doelstellingen te realiseren, zoals:

•           Verbreding van het sportaanbod en een hoger aantal deelnemers aan sportieve activiteiten.

•           Een groter cultureel aanbod en meer beleving van cultuur.

•           Het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van inwoners.

•           Het stimuleren en aantrekkelijk maken van recreatie op Goeree-Overflakkee

•           Ondersteunen en waar mogelijk verbeteren van het welzijn van alle inwoners door het benutten van kansen en mogelijkheden op het gebied van preventie.

Een aanvraag indienen
Aanvragen voor een projectsubsidie kunnen zes keer per jaar (vóór 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november), via het digitale aanvraagformulier, worden ingediend. Zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee maanden na de uiterste aanvraagdatum, wordt de indiener geïnformeerd of er projectsubsidie toegekend wordt. Het is belangrijk dat de indiener alle gevraagde stukken correct en volledig aanlevert. Het gewenste subsidiebedrag moet duidelijk zijn en een begroting moet worden toegevoegd. “Als er belangrijke stukken ontbreken gaan op zichzelf goede projecten wellicht verloren en doen organisaties zichzelf en hun publiek tekort”, zegt wethouder Berend Jan Bruggeman.

Voorbeelden van toegekende projectsubsidie
Van de aanvragen voor de derde tranche 2019 zijn het Oogcafé Middelharnis (een ontmoetingspunt voor blinden en slechtzienden), een kinderconcert met twee orkesten in Oude-Tonge en Ooltgensplaat, Summerschoolactiviteiten voor verschillende basisscholen door de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, een concert van de Kunst-Stichting in de toren van Goedereede, de organisatie van de Haringvlietloop 2019 door Stichting Topkeepers en een clinic-project van karateschool Kiyozumi om basisschoolleerlingen laagdrempelig kennis te laten maken met de karatesport mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie.

Vragen?
Meer informatie over de Projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven en het aanvraagformulier vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/subsidie. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annemieke het Jonk, contactfunctionaris verenigingen. Zij werkt van maandag- tot en met donderdagochtend en is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: a.hetjonk@goeree-overflakkee.nl.