DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee in bibliotheek Middelharnis

24 april 2019

Donderdag 18 april was het startschot van de oprichting van het DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee met de ondertekening van de Alliantieverklaring. Twaalf partijen gaan de samenwerking aan met als doel laaggeletterdheid terug te dringen en participatie en zelfredzaamheid van inwoners te vergroten.

De feestelijke bijeenkomst werd gehouden in de bibliotheek van Middelharnis. Met de ondertekening werd de noodzaak en de wil tot samenwerking bekrachtigd. Na woorden van wethouder Berend Jan Bruggeman en directeur Victor Thissen, werd overgegaan tot de ondertekening van de Alliantieverklaring. Ook werd een groot bord onthuld waarop alle logo’s van de betrokkenen staan afgebeeld. Dit bord krijgt een prominente plaats in de bibliotheek bij het loket van het DigiTaalhuis wat op 27 mei officieel wordt geopend. Op deze plek in de bibliotheek is vanaf eind mei alle informatie te vinden op het gebied van taal en digitale vaardigheden.

Het DigiTaalhuis is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de bibliotheek. De afgelopen jaren zijn door heel Nederland (Digi)taalhuizen opgericht om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook is er een grote groep volwassenen met beperkte digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid kan voor veel problemen zorgen in het dagelijks leven. Ook op Goeree-Overflakkee werd de noodzaak gevoeld tot een gezamenlijke aanpak en vorig jaar is gestart met de eerste verkenningen. Inmiddels hebben twaalf partijen zich aangesloten bij dit initiatief. Naast de gemeente Goeree-Overflakkee en de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta zijn Stichting ZIJN, Vluchtelingenwerk, Albeda college, Scalda, Humanitas, Kwadraad, Dahlia, Sagenn, Stichting Schuldhulp Goeree-Overflakkee en de Stichting Lezen&Schrijven aangesloten bij het DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee.