Eerste vlog over basisscholen op ons eiland

22 april 2019

In de raadsvergadering van 11 april jl. stond het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs op de agenda. SGP-Woordvoerder Simon van der Tang sprak namens de fractie zijn waardering uit over de wijze waarop tot nu toe met alle partijen wordt samengewerkt. Voor de SGP zijn er wel aandachtspunten. Zo blijken de normbedragen en de bijdragen vanuit het Rijk niet gelijk op te lopen met de komende investeringen en zal de fractie nauwlettend volgen dat ouders en scholen gaan over de onderwijskundige visie en mogelijke samenwerking met andere partijen. In een fractievlog zoomt hij verder in op het onderwerp.

‘Grote investeringen staan gepland, inhoudelijk een belangrijk onderwerp. Als SGP-fractie zijn wij van mening dat het IHP een evenwichtig plan is. Mogelijkheden rondom renovatie, de verduurzaming van de gebouwen en de ontwikkelingen in het onderwijs zijn in het plan meegenomen en dat stemt positief’.

Wel stelde van der Tang vragen over het voorgenomen budget en het prijspeil wat ook door het college aan de lage kant wordt betiteld. Verder wees hij op kosten van het verduurzamen van gebouwen. ‘De normbedragen lopen niet gelijk op met de rijksbijdrage. Over zo’n aantal scholen loopt dat verschil fors op, maar een oplossing zal daar niet een-twee-drie voor komen, schat ik zo in’, aldus van der Tang.

Achtergrond
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het basisonderwijs en krijgt daar ook geld voor. Scholen zelf krijgen ook geld, maar dat moet dan worden uitgegeven aan het onderwijs zelf en het onderhoud.

Over de komende 15 jaar wordt verwacht dat het aantal leerlingen met 20% daalt. Ongeveer de helft van de 32 scholen op ons eiland is gebouwd in de jaren 60/70 en zijn nu 40/50 jaar oud, met een hoge energierekening. Tegelijkertijd staan de ontwikkelingen in onderwijsland niet stil.

Het college heeft voor deze uitdagingen het IHP opgesteld. In dit plan wordt uitgelegd hoe wij de komende vijf jaar acht scholen gaan herbouwen of grondig renoveren. In de jaren erna worden nog zeven scholen aangepakt. Een totaalinvestering van  richting de 50 miljoen euro!