Koninklijke onderscheiding voor elf inwoners van Goeree-Overflakkee tijdens de Lintjesregen

26 april 2019

Op vrijdag 26 april 2019 kregen elf inwoners van Goeree-Overflakkee een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verraste decorandi thuis of op een andere locatie. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer Jos Hendriks en mevrouw Tineke Hendriks-Linthorst uit Den Bommel
Mevrouw Hendriks was van 1995 tot vorig jaar coördinator en de laatste jaren voorzitter van Amnesty International. Vanaf 1978 is zij actief bij de Exodus Gemeente, als ouderling, contactpersoon met de Duitse zustergemeente en leidster van de kindernevendienst. Ook is zij coördinator van taalmaatjes voor vluchtelingen.

De heer Hendriks zet zich sinds 1978 in voor de afdeling planologie van Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO). Vanaf 2006 levert hij een bijdrage aan de dijkbewaking bij Waterschap Hollandse Delta. Daarnaast deelt de heer Hendriks zijn  inbreng bij hulporganisatie P.U.M. voor duurzame armoedebestrijding, waarbij hij sinds 2010 acht missies voltooide. Bij Stichting Zijn in Middelharnis is hij verantwoordelijk voor de films en theatervoorstellingen in Het Diekhuus.

Daarnaast vervulden de heer en mevrouw Hendriks in de jaren van 1987 tot 2019  mantelzorg en boden zij van 1983 tot 1999 ondersteuning als gastgezin tijdens de zomervakanties.

De heer Dick Jochems uit Oude-Tonge
Sinds 1991 is de heer Jochems dagelijks te vinden bij verzorgingshuis Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Daar zorgt hij voor vervoer naar de wasserij, de post, verhuizingen, materialen en ondersteunt hij bij de rommelmarkt. Bij Stichting Vrienden Ebbe en Vloed is hij sinds 2005 secretaris. Ook is hij geruime tijd, sinds 1969, betrokken bij Postduiven Vereniging De Stormvogels in diverse bestuursfuncties. Tevens is hij sinds het jaar 2000 actief bij de Sinterklaasviering in Oude-Tonge. Van 2012 tot 2017 was hij vrijwilliger voor de Wielerronde van Oude-Tonge. En van 2013 tot op heden zet de heer Jochems zich wekelijks in voor Gemiva in Middelharnis.

Mevrouw Hannie Verduin-de Blaeij uit Oude-Tonge
Mevrouw Verduin maakte van 1994 tot 2013 deel uit van de Cliëntenraad van verzorgingshuis Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Daarna bleef zij betrokken en zorgt zij voor de boodschappen voor cliënten die dat zelf niet meer kunnen. Daarnaast coördineerde zij van 1980 tot 2015 het verjaardagsfonds voor de Hervormde Gemeente Oude-Tonge. Ook was mevrouw Verduin van 1997 tot 2015 bestuurslid en comitélid bij Stichting Woord en Daad. En sinds 2002 tot op heden vervult zij diverse vrijwillige taken in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

De heer Cor Buscop uit Oude-Tonge
Op het gebied van kerkelijk werk is de heer Buscop vanaf 1990 actief als diaken en secretaris bij de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge, in de periodes van 1990 tot 2002 en van 2007 tot op de dag van vandaag. Daarnaast vervult hij vanaf 1995 de functie van secretaris voor de Commissie Uzun, voor de verre naaste in Roemenië.

De heer Arie Klem uit Oude-Tonge
Sinds 1982 vervult de heer Klem de functie van ouderling bij de Hervormde Gemeente in Oude-Tonge in de perioden van 1982 tot 1985, van 1996 tot 1999 en van 2008 tot op heden. Tevens is hij actief lid van de Commissie Uzun, voor de medemens in Roemenië. En van 1998 tot 2000 had de heer Klem  een bestuursfunctie bij Christelijke basisschool De Bron in Oude-Tonge, waarvan enkele jaren als voorzitter.

De heer Jaap Jongejan uit Middelharnis
Al vanaf 1958 is de heer Jongejan betrokken bij de Zuid-Hollandse Muziek Bond en inmiddels is hij 57 jaar lid van Koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo. In deze periode was hij vijf jaar voorzitter en zes jaar dirigent. Deze functie vervult hij nog regelmatig bij bijzondere gebeurtenissen. Van 2006 tot vorig jaar was de heer Jongejan secretaris van de Senioren Bowlingclub in Middelharnis. Ook is hij sinds 2006 inzetbaar als vrijwillig dijkpostleider bij Waterschap Hollandse Delta. Vanaf 2007 verricht hij de functie van secretaris bij Stichting Probus Goeree-Overflakkee. Van 2008 tot 2012 was hij bestuurslid bij de Monumenten Commissie van de gemeente Middelharnis. Vervolgens neemt hij sinds 2009 de taak op zich van penning- en huismeester van Appartementencomplex Duivenstein in Middelharnis. Daarnaast is de heer Jongejan gids en suppoost bij het Streekmuseum in Sommelsdijk.

Mevrouw Simone Voortman uit Ouddorp
Mevrouw Voortman is vanaf 1979 actief als leidinggevende bij zondagsschool ’t Mosterdzaadje in Ouddorp, waar zij op zondag paraat staat voor een groep kinderen en beurtelings een bijbelvertelling verzorgt. Ook is zij sinds 1987 lid van de boekencommissie van de zondagsschool. Daarnaast is zij vanaf 1989 vrijwilliger bij de meisjesclub van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp. Eerst als leidinggevende en vanaf 2011 ook als voorzitter.

De heer Jaap de Geus uit Herkingen
Van 1977 tot 1990 was de heer De Geus vrijwilliger bij de brandweer van Herkingen, als spuitgast en als chauffeur/pompbediener. Bij de Hervormde Gemeente Herkingen begon hij in 1985 als notabele, waarna hij, met een enkele onderbreking, tot 2017 de functie van ouderling en diaken uitvoerde. Daarnaast was hij vrijwilliger van Stichting Bejaardenwerk Goeree-Overflakkee, waar hij samen met zijn vrouw de wekelijkse soos organiseerde. Vandaag de dag bezorgt hij voor CuraMare maaltijden van tafeltje-dekje en bij Sjaloomzorg is hij chauffeur voor bewoners naar de dagbesteding. Bij Woord en Daad is de heer De Geus vanaf het begin actief bij de kringloopwinkel in Middelharnis.

Mevrouw Liesbeth Baan-Bikker uit Dirksland
Al op 12-jarige leeftijd was mevrouw Baan organiste bij de Christelijk Gereformeerde kerk in Noordeloos, tot 1974. Binnen de Christelijk Gereformeerde kerk in Middelharnis vervulde zij vanaf 1992 diverse functies voor Vrouwenvereniging Bid en Werk: algemeen adjunct, secretaresse, 27 jaar bestuurslid en 18 jaar presidente. Zij bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor de orgelmuziek. Ook legt zij bezoeken af namens de vrouwenvereniging. Van  2002 tot 2015 was mevrouw Baan betrokken bij de activiteitencommissie. Sinds 2001 is zij secretaresse van Woord en Daad Comité Goeree-Overflakkee. Daarnaast ondersteunt zij als vrijwilliger vanaf 2007 de activiteiten voor Oost-Europa Werkgroep Middelharnis.

De heer Adrie Bijl uit Stellendam
In het jaar 1976 werd de heer Bijl bij de Gereformeerde Gemeente in Stellendam benoemd als diaken, later als ouderling en vervolgens was hij tot 2007 scriba. Daarnaast vervulde hij veel verschillende taken ten behoeve van de kerkelijke gemeente. Sinds 1980 speelt hij de rol van Sinterklaas voor de peuters van Klein Duumpie in Stellendam. Van 1983 tot 1987 was de heer Bijl actief als voorzitter bij basisschool CNS Zomerland. In de jaren van 2004 tot 2015 maakte hij deel uit van de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Beter Wonen in Goedereede. Daarnaast verricht hij sinds 2010 de rol van secretaris bij de KNRM in Stellendam en Ouddorp en is hij bij de KNRM mede-verantwoordelijk voor het operationeel houden van de stations en zaken op het organisatorische vlak.

Alle decorandi kregen de Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Daarna was er een fotomoment en werd het bijbehorende boeket uitgereikt.