Schoolbieb blijft identiteit gebonden

12 april 2019

In de raadsvergadering van 11 april jl. besloot de raad om op termijn scholen uit te rusten met een schoolbieb. Gestart wordt met een pilot op 3 scholen. E.e.a. komt voort uit de in 2018 aangenomen motie tegen laag geletterdheid. Duidelijk is dat scholen invloed blijven uitoefenen op de samenstelling van de bibliotheek. Immers zit er verschil tussen aanbod van openbare en christelijke scholen, aldus woordvoerder Rien v.d. Boom, die de stelling pareerde vanuit de PvdA, die stelde dat daar niet veel verschil in zou zitten.

Hieronder de integrale bijdrage van SGP-er Van der Boom…

‘Je zal je medicijnen maar gehaald hebben bij de apotheek en het etiket c.q. de bijsluiter niet kunnen lezen of, je zal maar ergens rondlopen en de plattegrond of de straatnamen niet kunnen lezen. Dat komt voor. En meer dan dat wij denken. Dan spreken we over laaggeletterdheid. Niet dat je dan helemaal niets kan lezen maar je begrijpt het niet. Laaggeletterdheid geeft niet alleen ongemak maar ook veel schaamte en afhankelijkheid van een ander. En natuurlijk zijn daar weer gradaties in.

Tijdens een werkbezoek, enkele maanden geleden, aan de bibliotheek ‘de Boekenberg’ in Spijkenisse ondervonden we dat aan den lijve. We kregen een stukje tekst voor ons waar geen touw aan vast te knopen was ondanks dat we de woorden konden lezen. Een 2e stukje tekst ging ietsje beter en het 3e nog wat beter maar het bleef tobben en zoeken naar de ware betekenis.
Wat mij betreft: heel confronterend.
  • 1 op de 10 Nederlanders hebben er mee te maken.
  • Een kwart van de leerlingen in groep 4 leest zwak.
  • 25% van de leerlingen verlaten de school zonder het vereiste leesniveau.
En we weten het allemaal: er wordt tegenwoordig meer met het vingertje over het tabletscherm geschoven dan dat er gelezen en voorgelezen wordt. En dus hebben we als overheid daar een taak in.
Bij dit agendapunt wordt ons gevraagd:
  • het visiedocument bibliotheekvoorziening 2019 – 2022 vast te stellen
  • En kennis te nemen van de pilot inzake het project ‘de bibliotheek op school.’
Dat er wat moet gebeuren zijn we het als SGP fractie wel over eens. Maar dat het behoorlijk wat gaat kosten is zonder meer een feit. Met name het project ‘bibliotheek op school’ brengt de nodige kosten met zich mee. Daarom -wat ons betreft- op zich prima om dit project met een pilot te beginnen. Het gaat in de pilot om een periode van 3 jaar, met een evaluatie na 1 jaar, en om totaal 474 leerlingen. Maar als de pilot slaagt kunnen we niet zeggen: het is leuk geweest en nu gaan we weer over tot de orde van de dag; het gaat dan eilandbreed om ruim 4.300 leerlingen. En kunnen we n.a.v. de evaluatie na 1 jaar het project verder gaan uitrollen.
Met de normbedragen van nu gaat het dan om een eenmalig investering van ongeveer 530.000 euro en jaarlijkse kosten van 328.000 euro. Los van de kosten die de school zelf bijdraagt à 10 euro per leerling per jaar. Voor ons is belangrijk dat er volledige keuzevrijheid is. Het is dan ook goed om in de stukken te lezen dat de invulling volledig naar de lokale situatie, wensen en behoeften van de school geplooid kan worden.
Met het project ‘de bibliotheek op school’ willen we bereiken dat er meer en beter gelezen gaat worden. Gewoon plezierig een boek lezen op aanvulling van het technisch lezen. Het is wel de vraag hoe ga je dat tijdens de evaluatie en na afloop van de pilot meten. Ik las iets om dit te meten d.m.v. Cito-scores. De vraag is, is dat de enige toetsing? Of zijn er ook nog andere methodes om het effect te meten. En wat, als we het niet kunnen financieren; er lopen her en der namelijk nogal wat PM posten, die er ook toe doen. En soms is er een financiële tegenvaller.
Afrondend:
  • Als SGP fractie kunnen we instemmen met het visiedocument bibliotheekvoorziening
  • En, hebben we kennis genomen van de pilot ‘de bibliotheek op school’; welk project onze instemming heeft.
Verontrustend is het dat het bibliotheekbezoek terugloopt, in Oude Tonge met 17% en in Ouddorp met 10%. Belangrijk om hier op in te steken. En wat het digitaalhuis betreft, heel goed om hier op de juiste en meest tactvolle wijze inhoud aan te geven. Tactvol, omdat de doelgroep niet graag naar een bijeenkomst voor laaggeletterden komt. Daar is een bijzondere en tactische aanpak voor nodig.
Voorzitter, tenslotte, ik heb om tot deze bijdrage te komen zo’n 70 bladzijden moeten lezen.
Misschien een leuk project voor de bibliotheek om een cursus snel- en begrijpend lezen voor raadsleden te organiseren.
Volgens mij vinden we daar -raadsbreed- nog wel een potje voor.