Nieuwe subsidieregeling voor uniek zandwallengebied Ouddorp

10 mei 2019

De gemeente Goeree-Overflakkee is betrokken bij de toekomst van het zandwallen- en schurvelingengebied op de Kop van Goeree. Voor bewoners en eigenaren van een zandwal of schurveling is in april een informatiebijeenkomst gehouden in Zalencentrum Dorpstienden over de nieuwe (tijdelijke) subsidieregeling.

Subsidie voor onderhoud en beheer
Tijdens deze avond is informatie gegeven over de nieuwe subsidieregeling voor het onderhoud en beheer van zandwallen en schurvelingen. De regeling, die mogelijk is gemaakt door intensieve inzet van de gemeenteraad en de provincie Zuid-Holland, is tijdelijk. Met ingang van 2020 kan er geen gebruik meer van worden gemaakt.

Subsidieregeling bevordert onderlinge samenwerking
De nieuwe subsidieregeling is bedoeld om efficiënter om te gaan met het unieke zandwallenlandschap. De subsidieregeling heeft als doel het collectief onderhoud en beheer van het zandwallen- en schurvelingengebied rondom Ouddorp te stimuleren. De subsidieregeling doet dit door als voorwaarde voor subsidieverlening te stellen dat onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk uitgevoerd worden. Om aanspraak op subsidie te kunnen maken moet het onderhoud daarom door minimaal twee gezamenlijke eigenaren worden uitgevoerd. Een grotere samenwerking wordt beloond met een hogere subsidie.

Beschikbaar subsidiebedrag
Er is voor 2019 in totaal € 150.000 euro aan subsidiegeld beschikbaar. Hoeveel geld er naar welk initiatief voor onderhouds- en herstelkosten gaat is dus afhankelijk van uit hoeveel personen het collectief bestaat dat de werkzaamheden gaat uitvoeren of laat uitvoeren. Ook is er een maximum aan het toe te kennen subsidie bedrag, dat varieert van € 12.500 (bij vier of minder eigenaren die een collectief vormen) tot € 50.000 (bij negen of meer eigenaren die een collectief vormen).

Voorlopige resultaten van inventarisatie
Naast de informatie over de subsidieregeling zijn ook de voorlopige resultaten van het onderzoek (inventarisatie) naar het zandwallen- en schurvelingenlandschap gepresenteerd. Het doel van dit onderzoek was om inzichtelijk te krijgen hoe het landschap in elkaar steekt, waar de landschapselementen zich bevinden en wat de staat is van deze elementen. Deze informatie vormt de basis voor de ontwikkeling van beleid, een visie, bestemmingsplan en een digitale waardenkaart. Wethouder Markwat benadrukte het belang van het zandwallenlandschap en bedankte de vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de inventarisatie.

Extra informatieavond
Door problemen met de verspreiding is bij veel genodigden de uitnodiging voor 10 april te laat bezorgd. De informatieavond werd desondanks goed bezocht en veel eigenaren en bewoners die niet aanwezig konden zijn hebben de informatie inmiddels via een andere weg ontvangen. Wie de informatieavond niet heeft bijgewoond maar alsnog graag persoonlijk geïnformeerd wil worden, kan dit aangeven door een e-mail te sturen naar zandwallen@goeree-overflakkee.nl. Bij voldoende interesse wordt in juni een tweede informatieavond gehouden.

Meer informatie
Meer informatie over de Subsidieregeling Schurvelingen en Zandwallengebied Goeree-Overflakkee vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/zandwallen. Met vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187.