Samenwerking Ja, Superstaat Nee | Voor een christelijk geluid in Europa

3 mei 2019

Op D.V. donderdag 23 mei mag u weer naar de stembus. De campagne is inmiddels gestart. De posters zijn geplakt. Ook op Goeree-Overflakkee. De SGP en ChristenUnie werken samen binnen Europa en hanteren niet voor niets de slogan: ‘Samenwerking Ja, Superstaat Nee’. Dat heeft niets met de samenwerking tussen de partijen te maken, maar alles met Europa.

Vanaf het begin hebben de partijen een kritische blik gehad op de Europese Unie. Dat geluid moet blijven. Stem daarom voor een christelijke geluid in Europa, waarbij op een goede manier wordt samengewerkt, maar waarin gepleit wordt voor minder regelgeving en bemoeizucht vanuit Europa.

Wie meer wil weten waar de partijen voor staan kan het verkiezingsprogramma (pdf) van de eurofractie ChristenUnie-SGP lezen.