SGP stelt n.a.v. signalen vragen over oud&nieuw viering

16 mei 2019

Bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering op 16 mei jl. stond ter kennisgeving de evaluatie van de jaarwisseling. Woordvoerder Hendrik Herweijer was namens de SGP behoorlijk ontstemt over de toenemende kosten door vandalisme en vernieling. Daarnaast wees hij op de schriftelijke vragen die collega Peter Grinwis had gesteld n.a.v. signalen vanuit de samenleving.

In de toelichting op de vragen schrijft de fractie:
‘Enige tijd geleden ontvingen we van burgers vragen over de handhaving van overlast op de oudejaarsdag. Zo heeft in Goedereede gedurende de dag een vat gestaan in een woonwijk waarin de gehele dag gestookt werd. Daarnaast is het vermoeden dat de hele dag door zwaar illegaal vuurwerk (waaronder ook zelfgeknutselde vuurwerkbommen) werden afgestoken. Dat zorgde voor heel veel overlast en onveiligheid. Ook zouden benzinebommen zijn gebruikt waardoor ook een deel van een fietspad is gesmolten. In sommige straten ontstond overdag soms een hele vuurzee door het afsteken van vuurwerk en het verbranden van o.a. pallets en dat midden in een woonwijk. Groepen jongeren concentreren zich en gaven bijzonder veel overlast. Omwonenden hebben de politie gebeld maar die geeft aan onvoldoende capaciteit te hebben om hierop toe te zien. De dagen na oudejaar waren de bewoners bezig om e.e.a. om te ruimen.

Nu de evaluatie van de jaarwisseling op de agenda staat, leek het ons relevant deze vraag hierbij te betrekken’.

Overlast
Herweijer gaf aan dat de fractie het bijzonder vindt dat het jaar op jaar gewoon is om op oudejaarsdag alle remmen los te gooien met daardoor veel kosten, schade en overlast. De SGP is blij met het feit dat de eerdere vraag over vuurwerkvrije zones meegenomen wordt bij de uitwerking van de evaluatie voor de komende jaarwisseling. De kosten van schade was ruim 80.000 euro, samen met andere maatregelen was de gemeente 154.000 euro kwijt aan de nieuwjaarsviering.

Onacceptabel
Ook de burgemeester, die de schriftelijke vragen meteen van een antwoord voorzag, vond het onbegrijpelijk dat voor zo’n feestje, zoveel materiaalkracht en menskracht moet komen. ‘Als er een vergunning voor zou worden aangevraagd zouden we die weigeren’, aldus de burgemeester. Helaas gaat dat niet, omdat het spontaan ontstaat. Ook de burgemeester vond het onacceptabel, maar de vraag is welke maatregelen effectief zijn. Liefst zou ze de insteek van Rotterdam kiezen: Overal verboden, behalve de plekken die aangewezen worden. In een aantal dorpen willen de dorpsraden meedenken om de schade en overlast te verminderen. We hopen dat dit effect heeft en een kentering geeft in positieve zin. Al blijft het lastig als Rijkoverheid geen verbod oplegt, al is het maar om knalvuurwerk te verbieden. Ook blijft het lastig dat de schade niet wordt gemeld. Men weet veelal wie het gedaan heeft, maar zelfs anoniem melden is er niet bij.
Ook is het voor de politie lastig omdat alle capaciteit ingezet wordt voor de nachtelijke uren. Overdag is er dan niet veel beschikbaar, naast de Boa’s van de gemeente. Die hebben echter niet alle bevoegdheden van de politie.

De SGP zal dit thema nauwlettend volgen in de hoop dat de maatregelen die worden genomen bijdragen aan een rustig en vandalisme-loos oud-en-nieuw.