Staalslakken bedrijventerrein Oostflakkee

30 mei 2019

De gemeente plaatste op social media onderstaand bericht n.a.v. de verhuizing van de staalslakken van Voorne-Putten naar Goeree-Overflakkee.

”Op bedrijventerrein Oostflakkee in Oude-Tonge worden momenteel staalslakken toegepast bij de fundering van een bedrijfshal en onder de toegangswegen (op eigen terrein van de ondernemer) die daarvoor worden aangelegd. Staalslakken zijn een restproduct van staal en zijn een steenachtig product. De staalslakken vallen onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Ze mogen als bouwstof worden gebruikt, hiervoor is een productcertificaat. Omdat staalslakken kalk bevatten, dat kan oplossen in lucht of bodem (uitlogen), zijn er extra voorwaarden aan het toepassen van staalslakken verbonden. Zo moeten de staalslakken, nadat deze zijn aangelegd, worden afgedekt met beton, asfalt en/of folie. Op die manier kan bij regen het kalk niet uitlogen, en het voorkomt dat kalk in de bodem of het oppervlaktewater terecht komt. Ook worden er maatregelen getroffen om stofoverlast voor de omgeving te voorkomen. De gemeente, de GGD en het waterschap Hollandse Delta zijn op de hoogte van het gebruik van de staalslakken. De DCMR controleert als uitvoerende instantie regelmatig of de regels voor een milieuverantwoorde en veilige toepassing van de staalslakken worden nageleefd.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de DCMR via telefoonnummer 010 246 80 00”.