Start campagne ‘Goeree-Overflakkee, daar wil je bij zijn!’

11 mei 2019

Op dinsdag 7 mei onthulden wethouder Tea Both-Verhoeven en voorzitter van de dorpsraad ‘Nieuwe-Tonge in Bloei!’, Anne-Karin Guijt-Holleman, een bijenhotel. Het bijenhotel is geplaatst op de hoek van de Weistraat en de Tuinstraat in Nieuwe-Tonge.

Leerlingen van de basisscholen in Nieuwe-Tonge, C.B.S. Oranje Nassau en O.B.S. De Pannebakker, kwamen kijken bij de feestelijke onthulling. Ook het bestuur van de dorpsraad en geïnteresseerde buurtbewoners waren aanwezig.

Provincie Zuid-Holland
Het gaat op dit moment niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo’n 80 procent van ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Daarom ondersteunt de provincie Zuid-Holland gemeenten om zoveel mogelijk bijvriendelijke landschappen te creëren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van bijenhotels.

Campagne gemeente
Tea Both-Verhoeven: “De onthulling van het bijenhotel in Nieuwe-Tonge is de start van de campagne ‘Goeree-Overflakkee, daar wil je bij zijn’. Met deze campagne vragen wij als gemeente aandacht voor de noodzaak om de biodiversiteit op Goeree-Overflakkee te versterken. Bijen, maar ook andere insecten, spelen hierin een cruciale rol.” Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied, van de bacteriën en micro-organismen tot de planten, insecten, knaagdieren, zoogdieren en vogels. Door het versterken van de biodiversiteit worden belangrijke natuurlijke hulpbronnen behouden. Deze zijn nodig voor het voortbestaan van mens en dier.

Met elkaar
Na de onthulling van het bijenhotel werden er zakjes met bloemenzaden uitgedeeld aan de kinderen en andere aanwezigen. Anne-Karin Guijt-Holleman: “Jullie krijgen allemaal een zakje met bloemenzaden, het is namelijk erg belangrijk dat we met elkaar de bijen en andere insecten een handje helpen! Als er meer en diverse bloeiende planten zijn, vinden meer insecten voedsel. Het landschap wordt hierdoor levendiger en kleurrijker.”

Vervolg
De komende tijd zet de gemeente bijen en andere insecten in de schijnwerpers. Tea Both-Verhoeven: “Wij starten met deze campagne diverse activiteiten op, waaronder het uitreiken van bijenhotels aan de scholen op Goeree-Overflakkee die zich hiervoor hebben opgegeven. Ik vind het erg leuk dat we het eerste bijenhotel in samenwerking met de dorpsraad in Nieuwe-Tonge hebben geplaatst, juist omdat het bij dit thema erg belangrijk is om samen de schouders eronder te zetten!”