Kees van Dam verlaat de politiek

12 juni 2019

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt D.V. op 12 september afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een functie gaat uitoefenen, die niet goed verenigbaar is met het raadslidmaatschap. Van Dam draagt het fractievoorzitterschap over aan Hendrik Herweijer. De vrijgekomen plaats in de fractie wordt opgevuld door Peter Kieviet.

Met het vertrek van Van Dam komt een einde aan ruim twintig jaar lidmaatschap van de gemeenteraad. In december 1998 begon hij als raadslid in de toenmalige gemeente Middelharnis. Later werd hij daar ook fractievoorzitter. Na de herindeling zette hij het fractievoorzitterschap voort. In de ruim twintig jaren heeft Van Dam veel tijd en energie gegeven aan de eilandelijke politiek. Van Dam: “Wat dat betreft is het, ondanks dat het een lastige beslissing is geweest, goed om nu afscheid te nemen. Mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen verdienen het dat ze mij vaker zien dan de afgelopen jaren het geval was…”

De fractie heeft Hendrik Herweijer gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij neemt alle taken van Van Dam over. Herweijer is sinds 2010 actief in de eilandelijke politiek. Eerst een periode als raadslid in de toenmalige gemeente Dirksland, na de herindeling als steunfractielid en sinds 2015 als raadslid.

Na het afscheid van Van Dam treedt Peter Kieviet toe tot de SGP-fractie in de gemeenteraad. Kieviet (37) woont in Sommelsdijk, is getrouwd en is vader van vijf kinderen. In het dagelijks leven is hij bovenschools directeur van twee Zeeuwse basisscholen. De afgelopen tijd was hij al als steunfractielid betrokken bij de eilandelijke politiek.

Fractie en bestuur zijn Van Dam veel dank verschuldigd voor zijn langdurige inzet voor de SGP op Goeree-Overflakkee. Niet in het minst in de intensieve periode na de herindeling heeft Van Dam, samen met de overige fractieleden, een weg gebaand in het nieuwe politieke landschap. Mede daardoor kan de SGP haar Bijbelse geluid nog steeds laten horen in de politiek op ons eiland. Kasper Nipius (bestuursvoorzitter van de gemeentelijke afdeling van de SGP): “Ik kijk terug op een prettige samenwerking en een zeer betrokken inzet. Je kunt aan alles merken dat Kees van Dam erg begaan is met het welzijn van de inwoners van Goeree-Overflakkee. We gaan met het vertrek van Kees een warme fractievoorzitter en samenbinder missen. Ik heb vertrouwen in Hendrik Herweijer als nieuwe fractievoorzitter. Ook in Peter Kieviet zie ik een mooie aanwinst voor de SGP-fractie en de gemeenteraad. God gaf kracht aan Kees en die kracht hebben alle fractieleden ook nodig, nu en in de toekomst.”