Negatief zwemadvies strand Herkingen en nabij zwemvlot Ouddorpse haven opgeheven

17 juli 2019

Op 7 juni jl. heeft de gemeente een negatief zwemadvies afgegeven voor het strand bij Herkingen en de haven van Ouddorp, bij het zwemvlot. Op deze plaatsen was een toenemende groei van wier geconstateerd. Meer specifiek ging het hierbij om het Japanse bessenwier. Inmiddels is het wier opgeruimd en ook op een natuurlijke manier in hoeveelheid afgenomen. Daarom heft de gemeente het negatieve zwemadvies vanaf heden op.

Afstemming Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer
In de afgelopen weken zijn er door de gemeente diverse acties ondernomen om het probleem aan te pakken. Naast de communicatie via de krant en social media, heeft de buitendienst waarschuwingsbordjes geplaatst bij de betreffende zwemlocaties. Daarnaast vonden er gesprekken plaats tussen de gemeente en de waterbeheerders: Rijkswaterstaat en Staatbosbeheer.

Negatief zwemadvies opgeheven
Staatbosbeheer heeft, in navolging op de genoemde gesprekken, de waterplanten die op het strand bij Herkingen lagen, opgeruimd en afgevoerd. Daarnaast is aan de hand van een nieuwe methode geprobeerd om de waterplanten onder de waterlijn te verwijderen. Geconstateerd kan worden dat het overgrote deel van het zeewier daarmee is weggehaald. Ook de Omgevingsdienst Midden-Holland constateerde, na een inspectie in de week van maandag 1 juli, dat er geen sprake meer is van een gevaarlijke situatie voor zwemmers. Door een gecombineerde inspanning van voornoemde partijen kan het negatieve zwemadvies vanaf heden dus worden opgeheven.

Ook bij het zwemvlot in de haven van Ouddorp is de hoeveelheid zeewier teruggebracht. Vorige week hebben vrijwilligers van de KNRM het wier voor het grootste deel verwijderd. Ook hier kan het negatieve zwemadvies vanaf heden worden opgeheven.

Natuurverschijnsel
De groei van Japanse bessenwier is al jaren een bekend natuurverschijnsel. Al vanaf 1980 ontwikkelde deze wiersoort zich in Nederland massaal, met name in het Grevelingenmeer. De massaliteit bereikte daar in 1983 al een hoogtepunt. De laatste decennia is de soort afgenomen, maar onder de juiste weersomstandigheden kan de groei enorm toenemen. Bestrijding van deze wiersoort is niet eenvoudig en kan niet worden voorkomen, maar gemeente zal in samenwerking met de waterbeheerders de problematiek rondom de groei van het Japanse bessenwier blijven monitoren.

Meldingen
U kunt een melding over de kwaliteit van het zwemwater doen via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail info@goeree-overflakkee.nl met een locatieomschrijving en bij voorkeur met fotos. De gemeente zorgt vervolgens dat uw melding bij de juiste partij wordt neergelegd of treft waar nodig zelf maatregelen.