SGP-jongeren organiseerden schooldebat voor basisschoolleerlingen

13 juli 2019

Op donderdagochtend vier juli was er in het bestuurscentrum Het Rondeel een extra raadsvergadering belegd. Dit keer werden de stoelen bezet met kinderen van verschillende basisscholen van het eiland. Zij gingen met elkaar het debat aan over verschillende onderwerpen.

Er staan deze ochtend drie punten op de agenda. Ten eerste gaat het over het bouwen van 25 huisjes op het strand van Ouddorp, als tweede over het centraliseren van de sportvoorzieningen en tot slot praten ze over afvalinzameling. Per agendapunt zijn er vijf fracties die er het woord over voeren. Dat zijn de boerenpartij, natuurpartij, recreatiepartij, liberale partij en burgerpartij. Het debat is een initiatief van de SGP-Jongeren, met medewerking van de gemeente.

Discussie met regels
Voor de ongeveer honderd kinderen in rondes in debat gaan, is er eerst een kleine uitleg hoe de gemeente werkt, van SGP-raadslid Hendrik Herweijer. Niek Bakker van de SGP-Jongeren geeft daarna een kleine debattraining en ook de verschillen tussen een debat en een discussie worden uitgelegd. “Een debat is eigenlijk een discussie met regels.” Nadat de regels (niet door elkaar heen praten, via de voorzitter spreken) zijn uitgelegd, gaan de kinderen in groepjes uiteen.

Zij krijgen een agendapunt en een partij aangewezen. Onder begeleiding van een SGP-raadslid of -jongere gaan ze de argumenten voor hun standpunt uitwerken en voorbereiden. Ook wordt er een fractievoorzitter aangewezen, die de eerste ronde het woord zal voeren. Na ongeveer een half uur overlegd te hebben, is het tijd om de degens de kruisen. In de eerste ronde zal enkel de fractievoorzitter het woord voeren, in de tweede ronde mag de hele fractie meepraten en de derde ronde is de stemming.

‘Is er wifi?’
De natuurpartij wil graag weten of de huisjes op het strand ook bereikbaar zijn voor gehandicapten. En ze stellen prioriteiten. “Is er daar wel wifi?” De recreatiepartij is voor, maar vraagt zich nog wel af hoe het zit met de parkeergelegenheid. De liberale partij laat bij monde van hun fractievoorzitter weten dat je zonder wifi beter de natuur kan beleven. Hier en daar wordt er wat gegrinnikt om deze opmerking.

In de tweede ronde wordt de recreatiepartij het vuur aan de schenen gelegd. “Als het gaat om 25 huisjes, zijn er ook 25 auto’s. Zoveel parkeerplaatsen zijn daar toch niet voor nodig?” De boerenpartij wil daarnaast meer geld voor de boeren, omdat de huisjes voor drukkere wegen en hinder kunnen zorgen. Raadslid Van der Boom (SGP) speelt voor wethouder en laat weten dat die hinder wel mee zal vallen en wat betreft de bereikbaarheid voor gehandicapten; er zal een verharde weg worden aangelegd. Blijkbaar overtuigt zijn verhaal: het voorstel wordt met 17 stemmen vóór aangenomen. “Komen die huizen er nu echt?” vraagt een meisje plotseling geschrokken. Met grote ogen kijkt ze naar voorzitter Van Dam. Deze verzekert haar snel dat dit niet het geval is.

Krabben en kwallen
De raad is minder te spreken over het tweede voorstel, namelijk het terugbrengen van het aantal zwembaden van drie naar één. Moeten mensen dan niet veel te ver rijden? Wordt het dan niet veel te druk in dat ene zwembad? Waar blijven de mensen die bij de andere twee zwembaden werken? Voorzitter Van Dam ziet volgens eigen zeggen wel toekomstig politiek talent. Sommige kinderen gaan er echt voor. “Je kan toch lekker zwemmen in de zee?” Een jongen geeft terug: “Maar sommige mensen zijn bang voor krabben en kwallen.” Een meisje reageert vinnig: “Dan ga je maar bij het Havenhoofd zwemmen, daar zitten die niet.” Uiteindelijk sneuvelt het voorstel.

Weggestemd
Nadat ook het derde voorstel (verandering van manier afval ophalen) is weggestemd, is de raadsvergadering ten einde. De kinderen krijgen allemaal nog wat mee naar huis. Ook de raadsleden vertrekken weer, die hebben die avond zelf een ‘echte’ raadsvergadering. Deze zal vermoedelijk wel wat langer duren dan de extra raadsvergadering die ochtend…

Tekst en foto: www.eilandennieuws.nl (Erwin Guijt)