Subsidiebedrag deelnemers aanleg glasvezel buitengebied verhoogd

20 juli 2019

Tot 22 juli is Glasvezel Buitenaf bezig met haar vraagbundelingscampagne om te komen tot snel internet in het buitengebied van de gemeente Goeree-Overflakkee en de kernen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. Het is de bedoeling van Glasvezel Buitenaf om het buitengebied en de genoemde kernen te voorzien van glasvezel.

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt snel internet belangrijk voor ondernemers en particulieren. Door het verglazen van het buitengebied verbetert de digitale bereikbaarheid en daarmee het ondernemersklimaat. De komende periode zullen Glasvezel Buitenaf en de gemeente Goeree-Overflakkee, vanuit haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid, afspraken maken en vastleggen in een overeenkomst.

Verhogen subsidiebedrag
Het college van burgemeester en wethouders heeft zich voorgenomen om een subsidiebedrag beschikbaar te stellen aan inwoners en ondernemers in het buitengebied die gebruik maken van het aanbod om glasvezel aan te laten leggen. Om een positieve stimulans te geven aan dit traject heeft het college in haar vergadering van 16 juli besloten om het (bij een eerder traject) vastgestelde subsidiebedrag van € 80.000,- op te hogen naar € 120.000,-.

De subsidie is onder voorbehoud van het behalen van het minimale deelnemerspercentage van 45%. Daarnaast moet er een akkoord zijn over de overeenkomst en dient de besluitvorming in de gemeenteraad te zijn afgerond. Bij het behalen van het genoemde deelnemerspercentage zal de gemeente communiceren over de wijze waarop deze subsidie kan worden aangevraagd. Er is een voorwaarde gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie. Op het betreffende adres mag de bestaande internetverbinding geen hogere downloadsnelheid hebben dan 30 Mbit per seconde.