Aanpak onrechtmatig gebruik gemeentegrond

29 augustus 2019

In opdracht van de gemeente Goeree Overflakkee heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar het onrechtmatig in gebruik nemen van gemeentegrond door bewoners/eigenaren in de gemeente.

Op basis van kadastrale kaarten en luchtfoto’s is een inventarisatie gemaakt. De uitkomst is dat er ruim 1.100 situaties zijn gesignaleerd waar mogelijk sprake kan zijn van onrechtmatig gebruik.

Gemeente Goeree Overflakkee heeft het voornemen aan het oneigenlijk gebruik een eind te maken door de grond te verkopen of waar dit niet mogelijk is te verhuren aan de betreffende eigenaar/bewoner van het aangrenzende perceel. Als dit niet aan de orde is, dan wordt het perceel teruggebracht naar de oorspronkelijke kadastrale grens. Dit betekent dat de grond ontruimd wordt. Om beroep te kunnen doen op verjaring, ligt de bewijslast hiervoor bij de gebruiker van de grond. De gemeente start met de percelen, waar sprake is van een situatie waar meer dan 100 m2 gemeentegrond in gebruik is genomen. De bewoners/eigenaren van deze percelen worden  in de komende maanden hierover geïnformeerd. Na afronding van dit traject (eind 2019) worden de bewoners/eigenaren van percelen met minder dan 100 m2 in gebruik genomen grond geïnformeerd.

Voor vragen verwijzen wij u naar de website van de gemeente Goeree-Overflakkee:
https://www.goeree-overflakkee.nl/portal/documenten-pdf_43769/item/onrechtmatig-gebruik-gemeentegrond_222316.html.
Hier vindt u veel gestelde vragen over onrechtmatig gebruik gemeentegrond.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0187.