Informatieavond over aanpak Havenkom Middelharnis

29 augustus 2019

Op dinsdag 17 september 2019 tussen 19:00 en 21:00 uur organiseert gemeente Goeree-Overflakkee in het Rondeel een derde bijeenkomst over het project ‘Aanpak Havenkom Middelharnis’.

Inloopavond
Belangstellenden kunnen tussen 19:00 en 21:00 uur op elk gewenst moment binnenlopen in het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Tijdens deze inloopavond kunnen omwonenden, ondernemers en gebruikers kennisnemen van de uitvoeringstekeningen en de faseringsplanning. Wij informeren hen over waar en wanneer er werkzaamheden gaan plaatsvinden. Verder hangen er werktekeningen van werkzaamheden aan de kademuur zelf, die tijdens de avond te bekijken zijn.

Deze informatie gaat alleen over de uitvoering van de werkzaamheden aan de Havenkom. Belangstellenden kunnen zich tijdens de inloopavond over drie thema’s laten informeren:

– Planning en Fasering;
– Bereikbaarheid en omleidingsroutes;
– Werkzaamheden Kabels en Leidingen, netbeheerder DNWG.

De uitvoeringstekeningen van het project ‘Aanpak Havenkom Middelharnis’” zijn een verdere detaillering van de definitieve schets die tijdens de tweede informatieavond op 9 juli jl. getoond is. Hierin zijn de ideeën en wensen die tijdens de eerste informatieavond op 15 april geïnventariseerd zijn verder uitgewerkt.

Toekomstige verkeerssituatie in Middelharnis
Deze inloopavond is niet bedoeld om te informeren of vragen te beantwoorden over de toekomstige verkeerssituatie in Middelharnis. Het Verkeerscirculatieplan voor Middelharnis/Sommelsdijk heeft een apart communicatietraject en staat verder los van de werkzaamheden rondom de haven.

Geplande werkzaamheden
Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de kademuur start netbeheerder DNWG vanaf de derde week van september met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van gas en elektra aan de Spuistraat. Vanaf deze periode start onze aannemer Strukton Civiel West B.V. ook met de werkzaamheden in de Havenkom en aan de Spuistraat.

Op de website https://www.goeree-overflakkee.nl/havenkom vindt u achtergrondinformatie, de planning en de laatste stand van zaken.