SGP doet mee aan nieuwe coalitie Zuid-Holland: ‘Elke dag beter’

22 augustus 2019

Op dinsdag 20 augustus heeft de nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord “Elke dag beter. Zuid-Holland” gepresenteerd. ‘Als ChristenUnie & SGP-fractie zijn we dankbaar dat er een mooi akkoord ligt, waarin onze fractie verantwoordelijkheid mag dragen. In dit akkoord staan ook behoorlijk wat onderdelen die vanuit onze verkiezingsprogramma’s zijn ingebracht. Wij hopen te mogen bijdragen aan de ambitie om de komende vier jaar met dit programma Zuid-Holland nog beter te maken’.

In een persoonlijke mail naar de leden bedankt Nico de Jager iedereen voor de stemmen, inzet, adviezen, correcties en steun. Nico de Jager: ‘Elke dag beter: Zuid-Holland. Dat is niet voor niets de titel van het akkoord. Veel, heel veel, is gericht op een nuchtere en realistische transitie naar een duurzame samenleving. In het verkiezingsprogramma ‘Natuurlijk SGP’ schreef ik al dat dit het beste plaats vindt bij gezonde economische ontwikkelingen met rentmeesterschap als een belangrijk uitgangspunt. Psalm 8 geeft onze verantwoordelijkheid kernachtig weer: “Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet”. Dank aan u allen, dank bovenal aan God. Laten we steeds Hem bidden om wijsheid in alle voornemens en plannen de komende jaren’.

Gedeputeerde
Willy de Zoete (ChristenUnie, 62 jaar en voormalig raadslid en fractievoorzitter van de gecombineerde ChristenUnie/SGP-fractie in Westland) is namens ChristenUnie & SGP kandidaat-gedeputeerde. Haar portefeuille wordt Economie (Human capital en toegepaste innovatie in het MKB), Cultuur & Erfgoed, Personeel & Organisatie, Luchtvaart en Grondzaken. De planning is dat op 4 september Gedeputeerde Staten zullen worden geïnstalleerd. Op die dag zal ook Jacco Schonewille het stokje van fractievoorzitterschap van de ChristenUnie & SGP-fractie in Zuid-Holland overdragen aan fractiegenoot Nico de Jager.

Extra geld
In de nieuwe coalitie wil de ChristenUnie en SGP zich samen met VVD, GroenLinks, PvdA en CDA inzetten om Zuid-Holland iedere dag beter te maken. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland met veel bedrijvigheid. In de nieuwe coalitie gaan we de komende 4 jaar werken aan een goede balans tussen leefomgeving en economie. Samen met partners en inwoners gaan we voor een optimale bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. Voor alle nieuwe plannen wil de coalitie €160 miljoen extra uittrekken.

Bekijk hieronder de diverse hoofdstukken van het Coalitieakkoord of download het hele document in PDF (pdf, 6.1 MB).