Herbenoeming burgemeester Goeree-Overflakkee

11 september 2019

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is bij koninklijk besluit herbenoemd als burgemeester van Goeree-Overflakkee, voor een nieuwe periode van zes jaar.

Op 17 april besloot de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee om haar bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester. Deze voordracht voor herbenoeming is nu bekrachtigd door het koninklijk besluit.

Ada Grootenboer-Dubbelman is 54 jaar en begon op 3 september 2013 als de eerste kroonbenoemde burgemeester van de toen nog nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.

De herbeëdiging heeft plaatsgevonden op maandag 2 september door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, in het provinciehuis in Den Haag.