Peter Kieviet geïnstalleerd als raadslid

25 september 2019

Op donderdag 12 september werd, na het afscheid van Kees van Dam, Peter Kieviet geïnstalleerd als raadslid.
‘De uitslagenavond van 21 maart 2018 in het Prieel te Sommelsdijk was heel spannend. Zouden er zeven of acht zetels voor de SGP te behalen zijn? Het bleken er uiteindelijk zeven te worden, zodat Simon van der Tang als nieuwkomer zijn plaats in de raad kon gaan innemen. Met mijn achtste plaats op de kandidatenlijst viel ik er echter net buiten’, zegt Peter Kieviet in een eerder interview met SGP NIEUWS.

‘Vanaf dat moment was het wel zaak om stand-by te staan. Je kunt het immers nooit weten! Als één van de huidige fractieleden uit zou vallen in de komende raadsperiode, dan zou iedereen op de lijst automatisch een plaatsje opschuiven. Daarom heb ik, vanuit de steunfractie, wat meegedacht over onderwerpen die vooral het onderwijs betreffen. Ook heb ik van een afstandje gezien hoe het raadswerk wordt vormgegeven door ons fractieteam’.

Telefoontje

‘Tot ik begin mei een berichtje kreeg van de voorzitter van de gemeentelijke kiesvereniging: ‘Kan ik je even bellen. Het gaat over de SGP.’ En waar ik helemaal niet aan gedacht had, gebeurde: ‘Kees van Dam gaat stoppen in verband met andere werkzaamheden binnen Woongoed GO. Ben je beschikbaar?’ Na een gesprek en een periode van afwegen en overleg heb ik besloten om mezelf inderdaad beschikbaar te stellen. Ik ben op 12 september geïnstalleerd als raadslid’.
En daarmee wordt het ook tijd om mezelf voor te gaan stellen.

Onderwijs

‘Ik ben getrouwd met Marinda van Manen. Samen hebben we de zorg over vijf kinderen: drie jongens en twee meisjes, waarvan de jongste nog niet naar school gaat. We wonen in Sommelsdijk. Na PABO De Driestar in Gouda ben ik aan de slag gegaan op de basisschool in Scherpenisse (Tholen). Daar heb ik met veel vreugde dertien jaar gewerkt en ben ik van groepsleer-kracht directeur geworden. Inmiddels ben ik alweer enkele jaren bovenschools directeur van de Jhr. W. Versluijsschool in Aagtekerke en de Boazschool in Meliskerke (op Walcheren)’.Installatie
‘Bij de installatie in de gemeenteraad legde ik de eed af. Daarbij klonken de plechtige woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Wat is het belangrijk om in dat besef het werk in de gemeenteraad te gaan doen, ten dienste van de inwoners van ons mooie eiland’.

Betrokken

‘Het verkiezingsprogramma van de SGP luidt: ‘Betrokken tot in de kern’. We bedrijven politiek in betrokkenheid op en ten dienste van de inwoners van alle kernen van ons eiland. Hoe dat politieke handwerk daadwerkelijk vormgegeven wordt, zal ik de komende tijd gaan ervaren. Maar we mogen ook politiek bedrijven vanuit de kern. En dat is voor SGP-politici het Woord van God. Wat is dan uw gebed voor het werk van onze fractie onmisbaar nodig!’, aldus Peter Kieviet in het interview