Startblok en Kibeo aan de slag met Leer in het Verkeer

11 september 2019

Donderdag 5 september 2019 ontving Het Startblok uit handen van wethouder Feller de peutermaterialen van Leer in het Verkeer. Het Startblok gaat deze materialen samen met Kibeo inzetten voor de verkeerslessen

5 september 2019 ontving Brede school Het Startblok uit handen van wethouder Feller de peutermaterialen van Leer in het Verkeer. Het Startblok gaat deze materialen samen met kinderopvang Kibeo inzetten voor de verkeerslessen.

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. De scholen op GO kunnen dankzij de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV GO) de beschikking krijgen over materialen van het programma Leer in het Verkeer.

Dit programma is ontworpen door Tjinco, die bij de ontwikkeling van haar materialen gebruik maakt van de ontwerpen/illustraties van Dick Bruna. Dick Bruna heeft destijds speciaal een aantal nieuwe tekeningen gemaakt voor dit lesprogramma. De welbekende campagneborden “Wij gaan weer naar school” die sinds vorige week weer op het hele eiland terug te vinden zijn, zijn ook uit dit programma.

Leer in het Verkeer is een verkeerseducatief programma voor peuters en kleuters, gebaseerd op Dick Bruna-illustraties. Grote kracht van het programma is de combinatie van lesmaterialen voor in de klas, thuis, op het schoolplein en in de schoolomgeving. Terwijl kinderen in de klas in theorie leren over het verkeer, kunnen zij met de verkeersplein materialen van Leer in het Verkeer oefenen in een beschermde omgeving. Plaatsing van bijbehorende les- en attentieborden langs de school-thuisroute betrekt ook ouders bij de les én maakt van de schoolomgeving een duurzaam veilige schoolzone.

Het veelzijdige Leer in het Verkeer-pakket spreekt zo alle partijen – kinderen, ouders, school en gemeente – aan op één gezamenlijk doel: verkeersveilig gedrag van kinderen. De lesmaterialen zijn bedoeld voor gebruik in de klas. Leerkrachten geven spelenderwijs verkeersles met behulp van doebladen, wenborden, vertelplaten, spelletjes en dvd’s. De lesmaterialen zijn te verkrijgen als samengestelde Leer in het Verkeer-lespakketten die geschikt zijn voor basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De verteltas, met een kleine sortering lesmaterialen, kan aan de kinderen uitgeleend worden zodat zij samen met hun ouders met het verkeersthema aan de slag kunnen gaan.

Normaal gesproken wordt Leer in het Verkeer in de gemeente Goeree-Overflakkee toegepast op de basisscholen voor de kinderen vanaf 4 jaar. Nieuw is nu dat Het Startblok als zogenaamde ‘brede school’ (de kinderopvang (Kibeo) zit in hetzelfde gebouw) gebruik gaat maken van de peutermaterialen en deze dus breed zal inzetten. Met name (juf) Roos Jonker heeft zich hiervoor ingezet.