Nieuwe aanpak van Social Return gepresenteerd

22 oktober 2019

Meer kans op een opleiding of werk voor mensen die al lang in de bijstand zitten, mensen langer in dienst houden en minder administratieve rompslomp voor werkgevers: dat staat onder andere in de vernieuwde aanpak van Social Return. Namens gemeente Goeree-Overflakkee waren wethouder Berend Jan Bruggeman, arbeidsmakelaar Desirée Megens en SROI coördinator Bas van Putten aanwezig bij de presentatie op 9 oktober.

Social Return

Enige jaren geleden startte gemeente Goeree-Overflakkee met het fenomeen Social Return, als onderdeel van een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. De gemeente integreert Social Return als tegenprestatie in hun overeenkomsten met opdrachtnemers. Bedrijven worden hierdoor aangespoord tot een investering in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verbetering van het maatschappelijk economisch klimaat. Via Social Return wordt de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroot. Met de nieuwe aanpak wordt het aantrekkelijker en makkelijker voor werkgevers om deze mensen een perspectief op een opleiding of een baan te geven.

Langer inzetbaar en opleiding telt ook mee
De vernieuwde aanpak sluit beter aan bij de behoeften en wensen van werkzoekenden en werkgevers. Zo krijgen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen op duurzaam werk of op een opleiding. Bedrijven mogen nu mensen twee jaar (104 weken) inzetten om aan hun social return opgave te voldoen, oorspronkelijk was dit een jaar. Dit wordt bovendien aantrekkelijker gemaakt door een langdurig dienstverband te belonen. Ook een opleiding zoals een taaltraining of specifieke scholing tellen voortaan mee in het voldoen van de opgave. Dit was eerder niet het geval. Verder wordt de administratieve rompslomp voor bedrijven flink verminderd. Tenslotte kunnen bedrijven voortaan ook een inkooporder plaatsen bij sociaal ondernemers en dit meetellen in de social return opgave. Dit draagt indirect ook bij aan de groei van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer mogelijkheden en meer kansen
Gemeente Goeree-Overflakkee is partnergemeente in de regio Rijnmond. Door de gemaakte gezamenlijke afspraken zullen bedrijven meer mogelijkheden krijgen om invulling te geven aan Social Return. Voor de werkzoekenden betekent dit een grotere kans op werk en door training en scholing krijgen zij een stevigere positie op de arbeidsmarkt. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft er vertrouwen in dat de nieuwe aanpak meer inwoners aan een baan gaat helpen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Social Return, kijk dan op de website www.wsprijnmond.nl/social-return.