Provinciale fractie stelt vragen over Volkerak-Zoommeer

26 oktober 2019

De fractie van Christenunie & SGP heeft samen met VVD vragen gesteld over het belang van het zoethouden van het Volkerak-Zoommeer. Het is niet alleen een bijzonder natuurrijk meer, maar o.a. ook een belangrijke zoetwaterbuffer voor onze landbouwers.

Het zout maken van het Volkerak-Zoommeer staat op de lijst van grote waterprojecten die de ministeries van I&W en LNV vóór 2030 willen uitvoeren. In brede kring, van landbouwers tot natuurorganisaties, heerst twijfel over het nut van de maatregel. Het Volkerak-Zoommeer heeft zich qua natuur inmiddels ontwikkeld tot één van de meest unieke en rijke zoetwatersystemen van Nederland met o.a. diverse vogels. Ook biedt het mogelijkheden tot recreatie en het is een belangrijke zoetwaterbuffer voor onze boeren. Daarnaast is het Volkerak-Zoommeer een belangrijke waterberging om ons land te beschermen tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

‘We dienen er rekening mee te houden dat we steeds vaker met droge periodes geconfronteerd worden. Hierdoor is voldoende zoetwater niet vanzelfsprekend. Zoet water hebben we dagelijks nodig. Niet alleen voor onze eerste levensbehoefte (drinkwater), maar onder andere ook voor onze natuur en landbouw. Alertheid ten aanzien van mogelijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot onder andere droge zomers en drinkwatertekorten wordt steeds belangrijker voor onze waterschappen en provincies’, aldus de vragenstellers K. Bouchtaoui (VVD) en D.L. van Woerden-Kerssen (CU&SGP).

Ingediende vragen belang van zoet Volkerak-Zoommeer (PDF)