Woningbouw op Goeree-Overflakkee

26 oktober 2019

Op donderdag 21 november organiseert de plaatselijke afdeling Middelharnis e.o. een bijeenkomst over de ‘Woningbouw op Goeree-Overflakkee’. Woningbouw staat de laatste tijd erg in de schijnwerpers. Er is een tekort aan betaalbare (starters)woningen. Bovendien wil het kabinet de stikstofuitstoot reduceren, waardoor er minder gebouwd kan worden. Kortom, alle reden om aan Hendrik Herweijer (SGP-fractievoorzitter) en Peter Klink (manager bij Fides Wonen) te vragen hoe het met de woningbouw gesteld staat op Goeree-Overflakkee. De bijeenkomst begint na de reguliere ledenvergadering om 20:30 uur in de Rehobôtherk te Sommelsdijk. Welkom!

De woningbouw staat de laatste tijd erg in de schijnwerpers. Al langere tijd kampen verschillende gemeenten met een tekort aan betaalbare (starters)woningen. Is dat op Goeree-Overflakkee ook het geval? En zo ja, wat wordt daaraan gedaan? Dit probleem heeft een extra dimensie gekregen doordat de overheid de stikstofuitstoot wil reduceren. Dit legt beperkingen op voor de nieuwbouw van woningen. Gaan we dat op Goeree-Overflakkee ook merken? En zo ja, wat moeten we daarvan vinden? Met SGP-fractievoorzitter Hendrik Herweijer en Peter Klink (manager bij Fides Wonen) hebben we twee uiterst deskundige sprekers op het programma staan. Zij zullen ongetwijfeld in staat zijn de vragen rondom dit thema op te helderen.