Collectieve zorgverzekering minima

19 november 2019

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt aan inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor is een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Voor 2020 is het nu voor inwoners met een minimuminkomen mogelijk om over te stappen.

De gemeente is van mening dat een goede zorgverzekering de basis is voor toegankelijke zorg en dat daardoor ook de kans op participatie in de samenleving wordt vergroot.

Gemeentepolis
Het pakket dat de gemeente aanbiedt heet de Gemeentepolis en bestaat uit de basisverzekering en één van de drie mogelijke varianten voor de aanvullende verzekering. Voor verzekerden zijn er verschillende voordelen, zo betaalt de gemeente mee (variërend van 10,00 tot 17,76 euro per verzekerde per maand), is er een collectiviteitskorting op de aanvullende zorgverzekering en afhankelijk van de gekozen variant van de aanvullende verzekering krijgen mensen ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen Wmo/Wlz.

Speciaal voor mensen die vragen hebben of hulp nodig hebben bij de aanvraag via www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee organiseert de gemeente een spreekuur op donderdag 28 november van 13.00 tot 17.00 uur op het gemeentehuis. Een afspraak maken kan via de website www.goeree-overflakkee.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.