College ondertekent manifest ter ondersteuning van de visserij

8 november 2019

Op vrijdag 18 oktober ondertekende wethouder Tea Both-Verhoeven samen met Geert Post, wethouder van Urk, namens Bestuurlijk Platform Visserij een manifest ter ondersteuning van de visserij. Hiermee laat het college van burgemeester en wethouders zien dat zij gezamenlijk achter de visserij staan.

Visserij Manifest Europa
Het Bestuurlijk Platform Visserij heeft op 10 oktober een Visserij Manifest Europa vastgesteld. Namens de aangesloten gemeenten en provincies worden de Nederlandse leden van het Europees Parlement in dit manifest opgeroepen zich in te zetten voor de Nederlandse visserijsector.

Na de ondertekening werd het manifest, voorafgaand aan het Strategisch Europees Visserij Overleg dat deze keer in Stellendam werd gehouden, overhandigd aan Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA), Peter van Dalen (CU) en Bert Jan Ruissen (SGP). Ook de Europarlementariërs zetten hun handtekening onder het manifest. Zij lieten daarmee zien dat zij de oproep ondersteunen.

Veranderingen
Het Europees Parlement is na de verkiezingen begonnen met haar nieuwe zittingsperiode. Naar verwachting zal in november de nieuwe Europese Commissie ook worden geïnstalleerd. De visserijsector heeft de komende tijd weer met aanzienlijke veranderingen te maken. Zo moet bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en een nieuwe controleverordening worden voorbereidt.

Volgens de voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserij, Jo-Annes de Bat, is het met name voor de visserijgemeenschappen van belang dat de visserijsector zoveel als mogelijk de handen in Brussel op elkaar krijg. “Op die manier houden we de sociaaleconomische betekenis van de visserij voor die gemeenschappen in stand.”

Warm hart
Wethouder Tea Both-Verhoeven is trots dat de ondertekening en overhandiging van het manifest juist in Stellendam plaatsvindt. “Wij dragen onze vissers een warm hart toe. Het college ondersteunt de sector waar mogelijk. De meeste regels voor de visserij komen uit Europa. Daarom ben ik blij dat we dit manifest hebben aangeboden aan de Europarlementariërs. Fijn dat zij met de ondertekening van het manifest laten zien dat zij ons steunen!”