Goeree-Overflakkee zet volgende stap met waterstof

8 november 2019

Meer dan dertig Nederlandse en internationale partijen, die waterstof zien als een belangrijke brandstof voor de toekomst, zijn sinds eind 2017 samen aan de slag om zich in te zetten voor ontwikkeling van waterstofprojecten op Goeree-Overflakkee. Deelnemers aan dit programma presenteerden tijdens een partnerdag op 7 november de vervolgstrategie aan wethouder Tea Both van de gemeente Goeree-Overflakkee en gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland.

Waarom waterstof?
Goeree-Overflakkee produceert met zijn windparken en zonneweides meer groene elektriciteit dan het zelf verbruikt. Door het overschot aan groene elektriciteit om te zetten in waterstof ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor energievoorziening. Een groot voordeel van waterstof is dat het altijd beschikbaar is, bijvoorbeeld in de winter als zonneweides weinig elektriciteit leveren. Deze bufferfunctie, maar ook de mogelijkheid om bestaande gasnetwerken te benutten, maken waterstof een zeer goede kanshebber om aardgas te vervangen in de gebouwde omgeving.

Strategie
De vervolgstrategie richt zich op het in gang zetten van zowel de productie als de afzet van waterstof, in combinatie met elektriciteit. Verschillende zelfstandige projecten worden in de strategie benoemd, waaronder het realiseren van een vulpunt bij waterstoftankstation Greenpoint in Oude-Tonge. De andere projecten richten zich op de verwarming gebouwde omgeving (Stad aan ’t Haringvliet) en het verduurzamen van de scheepvaart en de landbouw. Ook is er aandacht voor onderwijs. Goeree-Overflakkee kan een belangrijke rol vervullen bij het opleiden van waterstoftechnici die de komende jaren hard nodig zijn.

Oproep
Chris Hellinga (TU Delft), schrijver van de strategie geeft aan: “We ervaren veel enthousiasme bij deze partijen over de demonstratietuin die Goeree-Overflakkee wil zijn met inzet van de diverse ondernemers. Dit zal veel belangrijke kennis en ervaring opleveren, die broodnodig is om waterstof echt goed in te kunnen zetten. Echter, zonder support van nationale en Europese overheden en stakeholders zal deze proeftuin niet mogelijk zijn”.

De ontwikkelingen in Goeree-Overflakkee zijn van belang voor de energietransitie in het hele land. Zoals bij alle baanbrekende innovaties moeten er veel financiële, juridische, maatschappelijke en technische barrières overwonnen worden. Daarom roepen H2GO deelnemers overige overheden op tot ondersteuning van deze innovatieve demonstratietuin met ondersteunend beleid, middelen en regelgeving.

Partnerdag
De vervolgstrategie werd gepresenteerd op de partnerdag H2GO. Wethouder Tea Both-Verhoeven en gedeputeerde Berend Potjer namen de strategie in ontvangst.

Wethouder Tea Both-Verhoeven vindt het heel waardevol dat zoveel verschillende partijen werken aan het creëren van een waterstofeconomie: ondernemers, onderwijs, overheden en inwoners. “Ik heb de hoop en de verwachting dat er hiermee invulling gegeven wordt aan onze ambitie om de toepassing van waterstof de komende jaren steeds concreter te maken. De uitgereikte vervolgstrategie is daar wat mij betreft richtinggevend in.”

Berend Potjer is als Energie gedeputeerde trots op Energy Island Goeree-Overflakkee: “Een eiland dat energie haalt uit zon en wind en daar waterstof van wil maken. Je kunt lang over waterstof praten, maar hier op Goeree-Overflakkee gaan ze er gewoon mee aan de slag. Daarmee kunnen we testen hoe het werkt in de praktijk en zo de broodnodige kennis ontwikkelen. Kennis die van belang is voor de regio, de provincie, het hele land en zelfs daarbuiten.”

Meer weten?

Meer informatie over duurzaamheid, H2GO en waterstof kun je vinden op www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheid