SGP-jongeren Flakkee organiseren bijeenkomst

2 november 2019

Op D.V. vrijdag 8 november hoopt dr. J.W. Hengstmengel een lezing te geven bij SGP-jongeren Flakkee. Het thema van de lezing zal zijn: “De zondeval van de economie: leven tussen naastenliefde en eigenbelang”. 

Vanaf de eerste eeuwen van de christelijke gemeente tot aan de zestiende eeuw werd men in de samenleving gedreven door naastenliefde. Men droeg zorg voor de medemens, hielp deze, geheel belangeloos. Vanaf de zestiende eeuw verandert dit: het draaide niet meer om de naastenliefde, maar om eigenbelang. Men hielp de armen en hulpbehoevenden niet meer belangeloos, maar wilde daar zelf baat bij hebben: men moest economisch rendabel zijn.

Dat is een mensbeeld dat we in onze tijd heel goed kennen: in de samenleving gaat het erom rendabel te zijn, of je economisch bij kan dragen. Dr. J.W. Hengstmengel zal ons in een lezing meer vertellen over deze omslag van naastenliefde naar eigenbelang, zet de spanning hiertussen in historisch perspectief en toont hoe die spanning vandaag doorwerkt. Via die weg hoopt hij met ons tot een christelijke visie op de samenleving en de economie te komen. Een inleiding op het onderwerp vindt u in dit Youtube-filmpje.

Dr. J.W. Hengstmengel doet onderzoek naar dit onderwerp en zal ons hierover meer vertellen. Onze spreker deze avond is verbonden aan de Katholieke Universiteit Tilburg en schrijft regelmatig columns in het Reformatorisch Dagblad.De avond zal plaatsvinden op vrijdag 8 november in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Middelharnis (Olympiaweg 44, Sommelsdijk) en begint om 19.45 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom, ook als u geen lid bent van onze vereniging.