Naturalisatie twaalf inwoners Goeree-Overflakkee

17 december 2019

Elk jaar is het op 15 december Nationale Naturalisatiedag. Omdat deze datum dit jaar op een zondag viel, vond de ceremoniële bijeenkomst dit keer op maandag 16 december 2019 plaats. Twaalf inwoners uit de gemeente Goeree-Overflakkee kregen op deze dag de Nederlandse nationaliteit nadat zij de eed of de belofte hadden afgelegd.

Locoburgemeester Berend Jan Bruggeman verwelkomde de inwoners en hun familieleden in het gemeentehuis. Onder het genot van een kopje koffie maakten de aanwezigen kennis en sprak de locoburgemeester hen toe. Na een gesprek over rechten en plichten die aan het Nederlanderschap verbonden zijn, legden de twaalf inwoners de verplichte verklaring van verbondenheid af.

Naturalisatieceremonie
Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure. Het is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit waarbij men stil staat bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen. De inwoners leggen een verklaring van verbondenheid af en krijgen een besluit van verlening van Nederlanderschap.

Nieuwe mogelijkheden
Vanaf het moment dat het Nederlanderschap is verkregen, kunnen de inwoners gebruik maken van de mogelijkheden als stemmen, een Nederlands paspoort aanvragen en ook in andere landen van de Europese Unie wonen en werken.

Twaalf nieuwe Nederlanders
De twaalf nieuwe Nederlanders zijn afkomstig uit Irak, Syrië en Congo. Tijdens een speciale naturalisatieceremonie ontvingen de twaalf inwoners de besluiten van Nederlanderschap. Daarnaast ontvingen de inwoners een attentie voor een feestelijke afsluiting van de ceremonie.