Rijbaanscheiding N59 tussen Hellegatsplein en Schaapsweg

18 december 2019

De twee rijbanen van de N59 tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapsweg worden van elkaar gescheiden. Dit betekent een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid op de N59. Het streven is om de oplossing voor eind 2022 te realiseren. De aanpassing van dit traject is een van de veertien maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59 verbeteren.

Compleet pakket aan maatregelen
Andere maatregelen die de veiligheid en doorstroming verbeteren zijn onder meer de aanpassing van het Hellegatsplein en slimme verkeerslichten op een aantal kruisingen. Daarnaast moeten campagnes woonwerk- en recreatieverkeer onder andere verleiden om op andere tijdstippen te reizen. Slimme bandenpompen zorgen al voor een lager brandstofverbruik. En mogelijk zorgen slimme bushaltes met pakketkluizen in de toekomst voor minder bezorgverkeer en slimme ledverlichting voor minder CO2-uitstoot. Daarmee verbeteren deze slimme maatregelen vooral de duurzaamheid van de N59, net als het verwerken van maaiafval tot bijvoorbeeld biogas of plaatmateriaal. Om de ecologie te versterken worden onder meer natuurgebieden rondom de N59 met elkaar verbonden en worden plekken rondom de weg groener ingericht.

Bestuurders blij met gemaakte afspraken
Provincie Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat hebben medio november ingestemd met het maatregelenpakket. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland is blij met het pakket aan maatregelen: “Met alle maatregelen samen verbeteren we de veiligheid van de weg én de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd past het mooi in onze ambitie van schone energie voor iedereen”. Wethouder Peter Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee vult hierop aan: “Ik ben blij met de maatregelen die we nu gaan treffen. Goed dat het nu écht concreet wordt. Voor mij hebben de maatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid en doorstroming de hoogste prioriteit. De aanleg van de rijbaanscheiding is hierbij van cruciaal belang!”

Uitvoering in periode 2020-2024
Voor de uitvoering van de maatregelen is de periode 2020-2024 gereserveerd. Naar verwachting is de rijbaanscheiding op het traject Hellegatsplein – Schaapsweg eind 2022 klaar. De Slimme Bandenpompen staan al langs de N59. De samenwerkende partijen streven naar een innovatieve en duurzame aanpak bij de uitvoering van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door de toepassing van circulaire materialen, duurzame energie en CO2-reductie.

Meer informatie
Een toelichting op alle maatregelen is te vinden op de vernieuwde website www.n59vandetoekomst.nl Geïnteresseerden kunnen de voortgang van het project volgen via deze website en zich via de website inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland werken samen aan de verbetering van de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59.